Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenKunstgeschiedenis
Header image Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis

Programma

 • 1e jaar

  The first-year courses introduce you to important works in the history of art, from Classical Antiquity to Rembrandt, from Michelangelo to Mondrian, and Warhol to Ai Weiwei. From Gothic churches to Rietveld and Rem Koolhaas, from Italian gardens to the Dutch polder landscape.

  You learn everything about the most important artistic periods and movements, you take courses in visual analysis, iconography, and materials and techniques. Fridays are usually reserved for excursions and you visit Florence for two weeks in the winter.

  In het eerste jaar maak je kennis met de hoofdwerken uit de kunstgeschiedenis, van de klassieke oudheid tot Rembrandt, Michelangelo tot Mondriaan, en Warhol tot Ai Weiwei. Van gotische kerken tot Rietveld en Rem Koolhaas, van Italiaanse tuinen tot het Nederlandse polderlandschap.

  Je leert alles over de belangrijke artistieke periodes en stromingen, volgt vakken over visuele analyse, iconografie en artistieke materialen & technieken. Op vrijdagen ga je regelmatig op excursie en in de winter is er is een uitgebreide excursie naar Florence.

 • 2e jaar

  The second year has a two-fold approach: on the one hand it deepens the knowledge you obtained during the first year by focusing on distinct subject matters, such as contemporary art, the design of landscapes, architectural theory, or Italian Renaissance art.

  On the other hand, we challenge you by placing what you have learned in a broader, interdisciplinary context with courses on “Art & Science”, “Art & Environment”, “Art & Institutions”, “Global Dutch Art” and more.

  Het tweede jaar heeft een tweeledige insteek: enerzijds verdiep je de kennis die je hebt opgedaan in het eerste jaar door in te zoomen op bepaalde onderwerpen, zoals hedendaagse kunst, het ontwerp van landschappen, architectuurtheorie of Italiaanse Renaissance kunst.

  Anderzijds dagen we je uit om dat wat je geleerd hebt in een bredere, interdisciplinaire context te plaatsen met vakken als “Art & Science”, “Art & Environment”, “Art & Institutions”, “Global Dutch Art” en meer.

 • 3e jaar

  The first semester of the third year is reserved for your elective. We recommend that you choose an elective at one of our partner universities abroad. But you can also opt for a career-oriented elective that includes an internship or a pre-master elective.

  After you have finished your elective, you go on a field trip to a major art or architectural metropolis, like Berlin, London, Vienna, or Brussels. You finish your program with a thesis on a topic of your own choosing. You acquire the skills necessary for the job market in all of your classes.

  Het eerste semester van het derde jaar staat in het teken van je minor. Wij bevelen een buitenlandminor aan bij één van onze partneruniversiteiten. Maar je kunt ook een carrièregerichte minor met stage kiezen of een premaster-minor.

  Daarna ga je op excursie naar een Europese kunst- en architectuurmetropool zoals Berlijn, Londen, Wenen of Brussel en sluit je je studie af met een bachelorscriptie over een onderwerp naar jouw keuze. Tijdens de studie wordt continue aandacht besteed aan de vaardigheden die je nodig hebt voor je toekomstige baan.

Programma-opties

 • Moderne en Hedendaagse Kunst (specialisatie)
 • Oude Beeldende Kunst (specialisatie)
 • Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis (specialisatie)
 • Landschapsgeschiedenis (specialisatie)
 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

  Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

  Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Beyond Antiquity: Architecture 400-1400 (5 EC)
Beyond Antiquity: Visual Arts 400-1400 (5 EC)
Seeing and Knowing: Visual Analysis & Iconography (5 EC)
Paint to Pixel: Artist's Materials & Techniques Through the Ages (5 EC)
Towards Modernity: Architecture & Landscapes 1400-1800 (5 EC)
Towards Modernity: Visual Arts 1400-1800 (5 EC)
Florence Excursion (5 EC)
Reality Contested: Visual Arts 1800-1914 (5 EC)
Style & Modernity: Architecture & Urbanism 1800-1914 (5 EC)
Blurring Boundaries: Architecture & Urbanism 1914-now (5 EC)
Blurring Boundaries: Visual Arts 1914-now (5 EC)
Reading Cultural Landscapes: Past and Present (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Architecture, City & Freedom (5 EC)
Art & Environment (5 EC)
Renaissance Art: Individual/Institution (5 EC)
Art Now (5 EC)
Designed Landscapes 1800-present (5 EC)
Vrije ruimte (5 EC)
Art & Science (5 EC)
European Country House Landscapes (5 EC)
Global Dutch Art (5 EC)
Architecture, Nature & Enlightenment (5 EC)
Art & Institutions (5 EC)
Medieval Landscapes & Architecture (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Keuzegroep A&S/MHK/OK, Vrije ruimte BA scriptie, Buitenland Excursie (facultatief)
Themacollege MHK: Between Still & Moving Image (5 EC)
Themacollege Oude Kunst (5 EC)
Themacollege A&S: Ethiek en Esthetiek (5 EC)

For full course descriptions see: www.rug.nl/let/vakken-kunstgeschiedenis

The curriculum of year 2 and 3 in the table above is still a concept. We will adjust this page as soon as we know more about the new courses.

N.B. From 2016-2017 on the first half of year three will be filled with the elective minor. This is a future oriented minor that prepares you for the choice of your further education or the job market. You have the choice between a premasterminor, study abroad minor, career minor, educative minor or university minor.

Het vakkenaanbod jaar 3 in bovenstaande tabel is nog in concept. Zodra de definitieve vakken bekend zijn, passen we de pagina aan.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Art history is an international discipline. Our department offers the opportunity to intern or take classes abroad for bachelor students. For instance at one of our partnership universities in Ghent, Louvain, Paris, Berlin, Hamburg, Cologne, Münster, Rome, and Bern.

Kunstgeschiedenis is een internationale discipline. Al tijdens je bachelorstudie kun je stage lopen of vakken volgen in het buitenland. Bijvoorbeeld bij één van onze partneruniversiteiten in Gent, Leuven, Parijs, Berlijn, Hamburg, Keulen, Münster, Rome, Bern en Birmingham.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • Ranked first in 'Elsevier Beste Studies,' the ranking system for Dutch universities
 • International faculty with broad expertise
 • Two field trips abroad, for instance, to Berlin or Florence
 • Balanced combination of art historical, art theoretical, and career-oriented courses
 • Eerste plaats in de Elsevier Beste Studies
 • Internationaal docententeam met brede expertise
 • Twee buitenlandse excursies naar bijvoorbeeld Berlijn of Florence
 • Uitgewogen combinatie van kunsthistorische, kunsttheoretische en meer praktijkgerichte vakken

The transition from high school to college comes with many changes. That is why you receive additional guidance during your freshman year.

A mentoring system is meant to ease your transition. Your mentor will teach you how to study effectively and how to make smart choices. You can also make an appointment with the study advisor. She can answer your questions about selecting coursework and other things. Everything you discuss with her is confidential. In case of complex problems, she can also refer you to the 'student deans' or the classes offered by Study Support.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je persoonlijk een afspraak maken met de studieadviseur. Bij haar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

 • Testimonial van Isabel Heijne

  I can never visit enough museums and I always enjoy looking at art

  My name is Isabel and I am 20 years old. I come from Utrecht and after a year in the United States, I came to Groningen to study Art History. I really enjoy travelling and art. Alongside my studies, I am involved in board and committee work and the Honours College, and I'm a member of a student association. I also spend a lot of time with my friends from the programme, association and home.

  Why Art History?

  After a year following the most varied subjects possible at a liberal arts college in the United States, I discovered that I enjoyed art-related subjects the most, and I was best at them too. In addition, I can never visit enough museums and I always enjoy looking at art. The best thing about the programme is that you investigate a single topic in great depth, although there is also a lot of variation within that topic too. It is also great to see the things you are learning about all around you, particularly because the degree programme in Groningen is also about the history of architecture!

  Read more about Isabel and why she chose to study Art History in Groningen.

  Questions? Send Isabel an email. 

  Sluiten
  – Isabel Heijne
 • Opleidingsvideo

  Ik koos voor Groningen omdat het aanbod bij Kunstgeschiedenis breed is: architectuur, kunst en landschap zijn vertegenwoordigd in de studie.

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Alumnus van Het Jaar 2013

  Interview met Wim Pijbes

  – Alumnus van Het Jaar 2013
 • Testimonial van Isabel Heijne

  I can never visit enough museums and I always enjoy looking at art

  My name is Isabel and I am 20 years old. I come from Utrecht and after a year in the United States, I came to Groningen to study Art History. I really enjoy travelling and art. Alongside my studies, I am involved in board and committee work and the Honours College, and I'm a member of a student association. I also spend a lot of time with my friends from the programme, association and home.

  Why Art History?

  After a year following the most varied subjects possible at a liberal arts college in the United States, I discovered that I enjoyed art-related subjects the most, and I was best at them too. In addition, I can never visit enough museums and I always enjoy looking at art. The best thing about the programme is that you investigate a single topic in great depth, although there is also a lot of variation within that topic too. It is also great to see the things you are learning about all around you, particularly because the degree programme in Groningen is also about the history of architecture!

  Read more about Isabel and why she chose to study Art History in Groningen.

  Questions? Send Isabel an email. 

  Sluiten
  – Isabel Heijne
 • Testimonial van Belle de Rode

  – Belle de Rode
 • Testimonial van Alumnus van Het Jaar 2013

  Interview met Wim Pijbes

  – Alumnus van Het Jaar 2013
 • Testimonial van Isabel Heijne

  I can never visit enough museums and I always enjoy looking at art

  My name is Isabel and I am 20 years old. I come from Utrecht and after a year in the United States, I came to Groningen to study Art History. I really enjoy travelling and art. Alongside my studies, I am involved in board and committee work and the Honours College, and I'm a member of a student association. I also spend a lot of time with my friends from the programme, association and home.

  Why Art History?

  After a year following the most varied subjects possible at a liberal arts college in the United States, I discovered that I enjoyed art-related subjects the most, and I was best at them too. In addition, I can never visit enough museums and I always enjoy looking at art. The best thing about the programme is that you investigate a single topic in great depth, although there is also a lot of variation within that topic too. It is also great to see the things you are learning about all around you, particularly because the degree programme in Groningen is also about the history of architecture!

  Read more about Isabel and why she chose to study Art History in Groningen.

  Questions? Send Isabel an email. 

  Sluiten
  – Isabel Heijne
 • Testimonial van Alumnus van Het Jaar 2013

  Interview met Wim Pijbes

  – Alumnus van Het Jaar 2013
printOok beschikbaar in het: English