Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPedagogische WetenschappenAcademische opleiding leraar basisonderwijs
Header image Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Programma

 • 1e jaar

  Oriëntatie op leren en lesgeven staat centraal: kennis verwerven van de leerstofopbouw en leerlijnen in de leermethode, lesvoorbereiding, lesorganisatie en instructie, evaluatie en feedback. Vakken als Ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Inleiding Onderwijskunde en Pedagogiek bieden een brede theoretische basis voor de verdere opleiding. In semester 1 loop je stage in groep 5 of 6, in semester 2 in groep 7 of 8.

 • 2e jaar

  Verbreding van basiskennis van de leerstofdomeinen, de domeinspecifieke en algemene didactiek en de onderzoekscomponent. Van de leerstofdomeinen en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie staat een vervolgvak op het programma. De verbreding zit deels in een uitbreiding van de leerlijnen voor de onderbouw van het basisonderwijs, deels in aanvullende onderdelen binnen het leerstofdomein. Er wordt een begin gemaakt met meer gedifferentieerd werken en orthopedagogische diagnostiek.

  In semester 1 loop je stage in groep 1 of 2 en in semester 2 in groep 3 of 4.

 • 3e jaar

  Verdieping met een accent op zorg. In jaar 1 en 2 stond de basis van het beroep van leerkracht centraal. Er meer aandacht voor verschillen tussen kinderen. Vanuit de Orthopedagogiek verdiep je je in leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening. In beide semesters loop je stage in een groep naar keuze.

 • 4e jaar

  Zelfstandig functioneren in de klas en op school. De opleiding wordt afgesloten met een Leraar in opleiding (LIO)-stage (semester 1) en een bachelorwerkstuk (semester 2). Je loopt LIO-stage in een groep naar keuze en volgt vakken over de schoolorganisatie en effectiviteit van onderwijs. Met het bachelorwerkstuk over een onderwijskundig onderwerp wordt de opleiding afgerond.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Leren lesgeven & reflecteren 1 (3 EC)
Schrijfvaardigheid op (digi)bord/papier (1 EC)
Taal 1 (4 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1 (5 EC)
Stage & SLB (14 EC)
Levensbeschouwing (1 EC)
Pedagogische taken van het onderwijs (5 EC)
Rekenen 1 (4 EC)
Inleiding Onderzoek (5 EC)
Leren lesgeven & reflecteren 2 (2 EC)
Onderwijssociologie (5 EC)
Godsdienst 1 /Geestelijke stromingen 1 (2 EC, facultatief)
Inleiding Onderwijswetenschappen (5 EC)
Kunstzinnige oriëntatie 1 (2 EC)
Wereldoriëntatie 1 (3 EC)

Het AOLB- onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in twee semesters (vier periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.

Elk semester kunnen er ongeveer 15 EC worden behaald (1 EC staat voor 28 uur werk, dit kan college zijn, maar ook opdrachten maken, zelfstudie of stage). In semester 1a en 1b in het derde jaar wordt een verdiepende minor aangeboden ('Zorg in de school'). Globaal komen in de theorie-lijn de RUG-vakken terug en in de ped/did-lijn de Pabo-vakken. De Pabo-vakken worden deels opgewaardeerd naar academisch niveau. Daarnaast worden er in de praktijk-lijn opdrachten gegeven die op academisch niveau gemaakt en beoordeeld worden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

Studeren in het buitenland? Dat kan met de AOLB! Het speciale Ed-Exchange-programma van Pedagogische Wetenschappen maakt dat mogelijk. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

(Bindend) studieadvies

Omdat de AOLB toe leidt naar 2 bachelorsdiploma's kent de opleiding een dubbel BSA (Bindend Studieadvies): een BSA vanuit de RUG en een BSA vanuit de HBO-instelling van inschrijving (NHLStenden Hogeschool of Hanzehogeschool).

Voor het studiejaar 2018-2019 gelden de volgende regels:

 • voor het RUG-BSA geldt dat de student 20 van de 25 RUG-EC moet behalen,
 • voor het HBO-BSA moeten 48 van de in totaal 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald (dit mogen ook RUG-EC zijn). Daarnaast moeten de Stage en Entreetoets Rekenen met een voldoende zijn afgesloten.
 • de student moet beide BSA's halen om door te mogen studeren aan de AOLB.

Als een student een van beide of beide BSA's niet haalt dan gelden de volgende regels:

 • de student haalt wel het Pabo-BSA maar niet het RUG-BSA: in overleg met de examencommissie van de eigen Pabo kan de student de opleiding voortzetten op de reguliere Pabo. De student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de opleiding PW.
 • de student haalt wel het RUG-BSA, maar niet het Pabo-BSA: hoewel de student formeel niet voldoet aan het BSA voor de PW-opleiding (de student heeft immers maximaal 25 RUG-EC behaald in plaats van de vereiste 45) mag de student zich wel inschrijven voor de opleiding PW, maar moet in het eerste jaar beginnen. De student mag zich de eerste twee jaar niet bij de eigen reguliere Pabo inschrijven.
 • De student haalt beide BSA's niet: De student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de opleiding PW en de eigen reguliere Pabo.
Waarom in Groningen?
 • een traject specifiek gericht op het opleiden van academische leerkrachten
 • colleges in jaar 1-3 volg je alleen met studenten die dezelfde opleiding volgen (dus niet gemengd met studenten van de reguliere Pabo)
 • een onderwijskundige oriëntatie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk in het hele onderwijsprogramma
 • een opleiding van hoog niveau; onderwijs door ervaren docenten van alle betrokken instellingen
 • een goede sfeer met laagdrempelig contact tussen studenten en docenten

De studieadviseur van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs houdt spreekuur op afspraak en is bereikbaar via e-mail en http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord. Verloopt je studievoortgang niet naar wens, dan word je opgeroepen voor een gesprek.

Elke student is ondergebracht in een studiegroep onder leiding van een Stage- en studieloopbaanbegeleider (SSLB). In deze studiegroep word je begeleid bij de voortgang van je stage en studie. De studieloopbaanbegeleider staat in nauw contact met de studieadviseur.

 • Testimonial van student Frank van der Waals

  De theoretische diepgang spreekt me aan en veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren

  De vakken die ik aan de RUG gevolgd heb zijn interessant. Dit zijn vakken zoals Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie, Onderwijssociologie en Onderwijskunde. De theoretische diepgang spreekt me aan.

  Stage lopen vond ik erg leuk, soms zwaar, maar vooral erg leerzaam. Veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren. Hier doe je het eigenlijk voor, omdat je hier je vaardigheden als leerkracht kan ontwikkelen. In je stage leer je meer dan alleen lesgeven, je leert bijvoorbeeld verschillen in kinderen te accepteren en ook plannen en vooruitdenken. Tijdens je stage zal je jezelf geregeld tegenkomen, hiervan leer je erg veel. Voor ik me aanmeldde voor de AOLB twijfelde ik tussen psychologie en pedagogiek, en tussen WO en HBO. De AOLB leek een goede combinatie van praktijk en theorie. De AOLB schud je niet zomaar uit je mouw. Het vergt redelijk wat tijd, omdat de stage over het algemeen veel tijd in beslag neemt. Daarnaast moet je voor de PABO-vakken veel verslagen schrijven, dat is niet per se moeilijk, maar het is soms wel tijdrovend. Goed plannen is wel essentieel.

  Sluiten
  – student Frank van der Waals
 • Testimonial van docent Marjolein Deunk

  Marjolein Deunk, docent Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

  Als je geïnteresseerd ben in pedagogische wetenschappen, maar ook in de praktijk van het onderwijs, dan is de AOLB een heel goede keus. In vier jaar krijg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen en een hbo-diploma. Dat is ook het bijzondere aan deze opleiding: je wordt opgeleid tot pedagoog, maar ook tot leerkracht in het basisonderwijs. Die combinatie is heel mooi.

  Er zijn binnen de AOLB universitaire vakken en hbo-vakken. De hbo-vakken zijn meer praktisch, terwijl de universitaire vakken theoretischer van aard zijn. De theorie die je leert, zie je vaak meteen terug in je stageklas. We stimuleren studenten ook die koppeling te maken door bij de universitaire vakken altijd een praktijkopdracht te geven.

  Wanneer je deze studie gaat doen, kan je verwachten dat je een hele gedegen theoretische opleiding volgt. De universitaire vakken komen grotendeels overeen met de vakken in de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd kun je de dingen die je leert meteen toepassen in de praktijk, want je begint namelijk na drie weken al met je stage. Je loopt dan één keer per week stage op een basisschool en f en toe een volledige week. In je vierde jaar loop je een half jaar fulltime stagen en ben je verantwoordelijk voor een eigen klas.

  Binnen het onderzoeksinstituut GION doen we allerlei soorten onderzoek naar onderwijs. Daar kunnen de studenten ook aan meewerken via de scriptiegroepen die we aan de lopende onderzoeksprojecten koppelen. Ikzelf ben gespecialiseerd in de leerkracht-kind interacties. En de laatste tijd houd ik me steeds meer bezig met meertaligheid en culturele diversiteit in de klas.

  Tot slot vind ik Groningen een leuke studentenstad. Er heerst een heel vriendelijke sfeer, het is overzichtelijk en toch heel bruisend. Je kunt deze studie combineren met een bijbaantje, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Groningen. Mits je goed plant, maar de ervaring leert dat AOLB-studenten daar vrij goed in zijn.

  Sluiten
  – docent Marjolein Deunk
 • Testimonial van docent Marjolein Deunk

  Marjolein Deunk, docent Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

  Als je geïnteresseerd ben in pedagogische wetenschappen, maar ook in de praktijk van het onderwijs, dan is de AOLB een heel goede keus. In vier jaar krijg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen en een hbo-diploma. Dat is ook het bijzondere aan deze opleiding: je wordt opgeleid tot pedagoog, maar ook tot leerkracht in het basisonderwijs. Die combinatie is heel mooi.

  Er zijn binnen de AOLB universitaire vakken en hbo-vakken. De hbo-vakken zijn meer praktisch, terwijl de universitaire vakken theoretischer van aard zijn. De theorie die je leert, zie je vaak meteen terug in je stageklas. We stimuleren studenten ook die koppeling te maken door bij de universitaire vakken altijd een praktijkopdracht te geven.

  Wanneer je deze studie gaat doen, kan je verwachten dat je een hele gedegen theoretische opleiding volgt. De universitaire vakken komen grotendeels overeen met de vakken in de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd kun je de dingen die je leert meteen toepassen in de praktijk, want je begint namelijk na drie weken al met je stage. Je loopt dan één keer per week stage op een basisschool en f en toe een volledige week. In je vierde jaar loop je een half jaar fulltime stagen en ben je verantwoordelijk voor een eigen klas.

  Binnen het onderzoeksinstituut GION doen we allerlei soorten onderzoek naar onderwijs. Daar kunnen de studenten ook aan meewerken via de scriptiegroepen die we aan de lopende onderzoeksprojecten koppelen. Ikzelf ben gespecialiseerd in de leerkracht-kind interacties. En de laatste tijd houd ik me steeds meer bezig met meertaligheid en culturele diversiteit in de klas.

  Tot slot vind ik Groningen een leuke studentenstad. Er heerst een heel vriendelijke sfeer, het is overzichtelijk en toch heel bruisend. Je kunt deze studie combineren met een bijbaantje, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Groningen. Mits je goed plant, maar de ervaring leert dat AOLB-studenten daar vrij goed in zijn.

  Sluiten
  – docent Marjolein Deunk
 • Testimonial van docent Marjolein Deunk

  Marjolein Deunk, docent Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

  Als je geïnteresseerd ben in pedagogische wetenschappen, maar ook in de praktijk van het onderwijs, dan is de AOLB een heel goede keus. In vier jaar krijg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen en een hbo-diploma. Dat is ook het bijzondere aan deze opleiding: je wordt opgeleid tot pedagoog, maar ook tot leerkracht in het basisonderwijs. Die combinatie is heel mooi.

  Er zijn binnen de AOLB universitaire vakken en hbo-vakken. De hbo-vakken zijn meer praktisch, terwijl de universitaire vakken theoretischer van aard zijn. De theorie die je leert, zie je vaak meteen terug in je stageklas. We stimuleren studenten ook die koppeling te maken door bij de universitaire vakken altijd een praktijkopdracht te geven.

  Wanneer je deze studie gaat doen, kan je verwachten dat je een hele gedegen theoretische opleiding volgt. De universitaire vakken komen grotendeels overeen met de vakken in de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd kun je de dingen die je leert meteen toepassen in de praktijk, want je begint namelijk na drie weken al met je stage. Je loopt dan één keer per week stage op een basisschool en f en toe een volledige week. In je vierde jaar loop je een half jaar fulltime stagen en ben je verantwoordelijk voor een eigen klas.

  Binnen het onderzoeksinstituut GION doen we allerlei soorten onderzoek naar onderwijs. Daar kunnen de studenten ook aan meewerken via de scriptiegroepen die we aan de lopende onderzoeksprojecten koppelen. Ikzelf ben gespecialiseerd in de leerkracht-kind interacties. En de laatste tijd houd ik me steeds meer bezig met meertaligheid en culturele diversiteit in de klas.

  Tot slot vind ik Groningen een leuke studentenstad. Er heerst een heel vriendelijke sfeer, het is overzichtelijk en toch heel bruisend. Je kunt deze studie combineren met een bijbaantje, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Groningen. Mits je goed plant, maar de ervaring leert dat AOLB-studenten daar vrij goed in zijn.

  Sluiten
  – docent Marjolein Deunk