Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenPedagogische wetenschappenEthics of Education: philosophy, history and law
Header image Ethics of Education: philosophy, history and law

Ethics of Education: philosophy, history and law

Het is in onderwijs, opvoeding en jeugdzorg vaak moeilijk om uit te maken wat het beste is en wat rechtvaardig is. Dat komt doordat opvattingen over wat kinderen nodig hebben, sterk verschillen.

Dit leidt gemakkelijk tot dilemma's en conflicten. Bijvoorbeeld over wat zwaarder weegt:

 • de wens en de wil van de ouders of het inzicht en de verantwoordelijkheid van professionals (bijv. bij keuze voor behandeling in gezondheidszorg en jeugdzorg en bij keuze van leerstof, werkvormen en regels in het onderwijs);
 • de godsdienstvrijheid en culturele rechten van minderheden of het belang van het kind (bijv. bij selectie van pleegouders, bij het al of niet verbieden van besnijdenis, bij het al of niet toestaan van 'eigen' scholen, bij het toezicht op 'eigen' scholen en bij handhaving van de leerplicht);
 • het maatschappelijke belang of het persoonlijke belang (bijv. bij het bepalen van onderwijsdoelen en bij het beperken van schoolkeuzevrijheid).

Het zijn voorbeelden van ethische vragen. In beleidsvorming en praktijk doen zulke ethische vragen zich steeds vaker voor. Bovendien worden de ethische vragen steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door immigratie, emancipatie en professionalisering.

In deze mastertrack leer je morele problemen en discussies te analyseren met het oog op het vormen van beleid, het ontwikkelen van procedures en het nemen van praktische beslissingen. Bijv. problemen en discussies als:

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Pedagogische Wetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66607
Voertaal
Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

Volgens onze studenten: "Verschillende disciplines worden in de colleges, stage en/of masterthesis gekruist: geschiedenis, kinderrechten en filosofie." "Je leert complexe ethische vraagstukken in opvoeding, onderwijs en jeugdzorg begrijpen en concrete adviezen schrijven voor de beroepspraktijk."

 • Onze master wordt verzorgd door deskundigen van de secties "Filosofie en geschiedenis" en "Rechten van het kind" van de afdeling Onderwijswetenschappen;
 • Cursussen, onderwerpen van de onderzoeksprojecten en stages hangen nauw samen met het onderzoek en de expertise van de docenten van de master.
Programma

Het programma bestaat uit drie lijnen.

1) In de thematische lijn verdiep je je in:

 • Ethiek - Je maakt kennis met theorieën over ethiek en morele vragen.
 • Kinderrechten - Het leidend beginsel bij besluitvorming is dat het belang van het kind voorop dient te staan. Maar hoe bepalen we wat het belang van het kind is?
 • Ontwikkeling van burgerschap - Er bestaat veel controverse over de aard van goed burgerschap en over hoe opvoeding en onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
 • Professionalisatie - Scientificatie en professionalisering hebben invloed op werkmethoden in het onderwijs, kinder- en jeugdzorg en hoe kinderen en jongeren worden waargenomen en behandeld.

2) In de professionaliseringlijn oefen je beroepsvaardigheden en maak je kennis met de praktijk:

 • Domain Specific Skills - Je wordt voorbereid om als academische professioneel te kunnen werken in een brede scala van onderwijsinstituties, jeugdzorg en organisaties.
 • Stage - Door de stage raak je vertrouwd met de eisen die aan beroepsbeoefenaars worden gesteld, en maak je kennis met het beroepenveld waarin zij hun kennis en inzichten toepassen.

3) In de onderzoekslijn doe je onderzoek:

 • Masterthese - Tijdens je masterthesis leer je onderzoek doen. Vormen van onderzoek naast empirisch onderzoek: analyse van documenten, casussen of video-materiaal, literatuurreview, theoretisch onderzoek (ethisch, juridisch, filosofisch), discourse analyse, historisch.

Uitgebreidere informatie over de inhoud van bovengenoemde vakken vind je via: https://www.rug.nl/gmw/education/master/pedagogy-educational-sciences/eofe-programmalijnen.pdf

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Introduction into Ethics (5 EC)
In the best interest of the child (1&2) (10 EC)
Domain-specific professional skills (workshops) (5 EC)
Research Thesis (20 EC)
Traineeship (5 EC)
Professionalization (5 EC)
Citizenship development and education (1&2) (10 EC)

Curriculum

Scroll in de vakkencatalogus naar beneden voor het overzicht van de vakken van deze master, klik op een vak voor meer informatie over de inhoud, het leerdoel, taal, docent.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Directe toelating voor studenten met een afgeronde pre-master SPO (Stichting Pedagogisch Onderwijs: http://www.spo-groningen.nl).

schriftelijk verzoek

Studenten met een

 • verwant universitair diploma (bijv. bv. Psychologie, Sociologie, Filosofie, Rechtsgeleerdheid, Theologie, Religiewetenschappen)
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen aan een andere universiteit dan de Rijksuniversiteit Groningen

dienen een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten)in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok.

overige toelatingseisen

For information about the admission procedure, please contact the admission committee: toelatingscommisie.pedok@rug.nl

Aanmeldingsprocedure

Voor de aanmeldingsprocedure zie: Inschrijven Master of neem contact op met admission@rug.nl

Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks kunt u contact opnemen met de studieadviseurs of de coördinatoren van de tracks zie 'Meer weten?'

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle HBO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Zie 'Toelatingseisen, vooropleiding' / see 'Admission requirements, previous education'

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Pedagogische WetenschappenAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
VooropleidingOrganisatieInstroom
Pedagogische WetenschappenRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

If you have any deficiencies in connection with Statistics and Research Methodology then we offer the possibility to take pre-master courses. The Admissions committee will inform you if you would qualify for this. For more information have a look at the SPO site about this premaster: http://spo-groningen.nl/premaster-statistics-and-research-methodology/

taaltoets cijfer

The official language of the programme is English. Non-native English speakers must provide evidence of satisfactory results for one of the standard tests mentioned below. Official test results must be supplied. Please note, we do not accept Institutional TOEFL results as evidence of English proficiency.

vooropleiding

Bachelor Pedagogical Sciences, Educational Sciences, Social Sciences or a similar relevant Bachelor's degree (e.g. Youth Studies, Special Needs Education etc.) and sufficient knowledge of methodology.

reference letter

.

schriftelijk verzoek

Write (type) a letter (no larger than one A4 sheet) explaining your motivation to follow this programme. You should consider at least the following topics:

 • Your motivation to study at a Master's level;
 • Relevant study and/or work experience;
 • Areas of particular interest in this Master's programme;
 • Career perspectives and in what way completing this Master's programme would contribute to accomplish them.

Please upload the letter in OAS. (See the section 'Registration procedure' below). .

overige toelatingseisen

Admissiong requirements: a completed University Bachelor's degree in Educational Sciences. A completed (related) degree from a University of Applied Sciences (HBO) plus a completed one year transition programme (SPO).

The Master is also particularly suitable for students with a Bachelor's degree in Sociology, Psychology, History, Law, Religious Sciences/Theology or Philosophy. These students are asked to apply to the admission board.

Taaleisen

ExamenMinimum score
C1 Gevorderd (voormalig CAE)C1
IELTS gemiddelde score6.5
TOEFL papieren versie580
TOEFL computerversie237
TOEFL internetversie92

Aanmeldingsprocedure

To apply for this programme, first go to Studielink. After you have submitted your details in Studielink, you will receive an e-mail with the information necessary to activate your user account for OAS (the Online Application System).
See the application procedure for some guidance in OAS.

Then, please upload the following documents in OAS:

* a copy of the (Bachelor) diploma on the basis of which you ask admission to our programme (both original language and translated in English)
* a copy of your transcript of records (both original language and translated in English)
* a copy of your results for one of the mentioned English tests (exc. for native speakers)
* a copy of your passport or ID card
* a letter of motivation (see ' written request')


If you have any doubts about your application, please contact us at: bss.msc.admission@rug.nl.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 november 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 november 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 11500voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 12500voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Wat kun je ermee?

De master Ethics of Education bereidt voor op functies bij instellingen, instanties en media die zich bezighouden met onderwijs, opleiding, kinderopvang, jeugdzorg en dergelijke. Deze functies vallen binnen twee domeinen: Teaching & Training en Policy & Consultancy. Bij Teaching & Training gaat het om lesgeven in het HBO-onderwijs, maar ook om opleidingen en trainingen voor instellingen en bedrijven. Bij “Policy & Consultancy” gaat het om taken als advisering, ondersteuning, beleidsontwikkeling en communicatie, taken die uitgevoerd worden binnen allerlei instellingen die zich bewegen op het pedagogisch domein (zowel particulier als van overheidswege). Daarnaast bereidt de opleiding vanzelfsprekend voor op het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden tijdens de master vertrouwd gemaakt met het werkveld, de beroepsmogelijkheden en oefenen met elementaire beroepsvaardigheden als het opstellen van een adviesrapport en het geven van onderwijs en trainingen. De stage en het vak Professional Skills zijn hiervoor belangrijke onderdelen.

Maar waar vind je een baan?

Om een indruk te geven van waar je kunt werken, volgt hier een kort overzicht van een aantal concrete instellingen/instituties waar je kunt werken. De lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend.

 • Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
 • Onderwijsraad
 • PO/VO/MBO raad
 • VSNU
 • Overheid (ministeries van OCW, Veiligheid en justitie, VWS: jeugdzorg; gemeenten)
 • Raad voor de kinderbescherming,
 • Onderwijsadvies en begeleidingsdiensten,
 • HBO-instellingen (bijvoorbeeld als docent)
 • Dag- week- en maandbladen
 • Onderwijsvakbonden
 • UNICEF
 • EU
 • OECD
 • UNESCO
 • Centra voor Jeugd en gezin
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Movisie
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Brancheorganisatie kinderopvang
 • Kenniscentrum Onderwijs en Opvoering


Onderzoek

Staff members

S. (Sanne) Parlevliet
Expertise: culturele overdracht, (de geschiedenis van) kinderliteratuur, kinderliteratuur en nationale identificatie
Cursussen: In the interest of the Child 1 and 2
Actueel onderzoek: Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van de jeugdliteratuur, literatuur in cultuur, culturele overdracht en representatie. Mijn huidige onderzoek richt zich op identiteit en identificatie in historische fictie voor kinderen en de wederkerigheid tussen de geschiedenis van de jeugdliteratuur en de geschiedenis van het onderwijs. Ook start ik een onderzoek naar de invloed van leesfictie op attitudes en gedrag ten opzichte van minderheidsgroepen.

L. (Linda) Greveling
Expertise: Onderwijsvernieuwing in de 20e eeuw (d.w.z. Middenschoolproject), beeldvorming van onderwijs in mediabronnen, debat (politiek, educatief en academisch)
Courses: In the interest of the Child 1 and 2
Actueel onderzoek: Ik ben geïnteresseerd in onderwijsvernieuwing. Mijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van de experimentele Nederlandse scholen (Middenscholen) en de beeldvorming van deze scholen in media en politiek.

P.C.M. (Nelleke) Bakker
Expertise: Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, vooral in de 20e eeuw.
Cursussen: Professionalization-1
Actueel onderzoek: Ik ben vooral geïnteresseerd in processen van medicalisering, pedagogisering en psychologisering van opvoeding en onderwijs in de 20e eeuw, in het bijzonder gericht op de invloed van de kinderwetenschappen (kinderpsychiatrie, kinderpsychologie en speciaal onderwijs) op de opvoeding en het onderwijs. Actueel onderzoek betreft de conceptualisering van gedragsproblemen bij kinderen in deze kinderwetenschappen (1950-1990), de geschiedenis van adoptie, van de opvoeding en van de zorg voor kinderen. Andere speciale interesses zijn de geschiedenis van het voorschools onderwijs en van het (mede)onderwijs aan meisjes.
Recente publicaties bestrijken al deze gebieden.

C.J. (Josje) van der Linden
Cursussen: Professional skills
Actueel onderzoek: Mijn promotieonderzoek ging over 'het zorgen voor zinvolle mogelijkheden voor een leven lang leren voor risicogroepen'. Op dit moment onderzoek ik de specifieke onderwijsbehoeften van risicogroepen, zoals vrouwen en jongeren in (post)conflictgebieden, en de manieren waarop in deze behoeften kan worden voorzien.

P.A. (Piet) van der Ploeg
Expertise: Burgerschapsonderwijs (filosofie, geschiedenis), Progressief onderwijs (filosofie, geschiedenis), filosofie van het onderwijs (incl. ethiek en geschiedenis).
Cursussen: Introduction Ethics, Citizenship Education 1 and 2
Actueel onderzoek: Ik werk Momenteel aan verschillende projecten:
*Het onderwijzen van kritisch denken (curriculum en didactiek). Belangrijk aspect van de vaardigheden van de 21ste eeuw, burgerschapseducatie en Bildung. Een van de aandachtspunten is de relatie tussen kritisch denken en kunsteducatie (in samenwerking met enkele musea in Rotterdam en Amsterdam).
*De vroeg 20e eeuwse geschiedenis van (het denken over en het beoefenen van) burgerschapsonderwijs in de VS, Japan en China. Zeer interessante achtergrond van recente beleidsmaatregelen en praktijken; het helpt ons te reflecteren op hedendaagse theorieën, onderzoek en discussies. Ethiek van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ouderbetrokkenheid is een "hot issue" in het onderwijsbeleid en de schoolpraktijk. Morele kwesties (bv. met betrekking tot gelijkheid, privacy, ouderlijke autonomie, professionele autonomie) worden niet altijd in overweging genomen.
*De vroeg 20e eeuwse geschiedenis van hervorming en progressief onderwijs (Montessori, Dalton Plan, Projectplan etc. in de VS, Japan en China). De internationale geschiedenis van onderwijsinnovaties is niet alleen interessant voor zichzelf, maar ook leerzaam voor nieuwe pogingen tot hervorming van het onderwijs.
*De geschiedenis van de receptie en interpretatie van belangrijke onderwijsfilosofen (bijv. Dewey, Ballauff en Ts'ai Yüan-p'ei). Denken over onderwijs is altijd al een onderdeel geweest van de mainstream filosofie (sinds Plato). Hetzelfde geldt voor de 20e eeuwse filosofie, in alle tradities. Veel te leren .....
Zie: https://xs4all.academia.edu/PietvanderPloeg

P.D. (Pieter) van Rees
Expertise:Burgerschapsonderwijs, Geschiedenis van onderwijs en beleid, Wetenschap en technologie, Politieke en continentale filosofie, Historische epistemologie: Burgerschapsonderwijs, Geschiedenis van onderwijs en beleid, Wetenschap en technologie, Politieke en continentale filosofie, Historische epistemologie
Cursussen: Citizenship 1 and 2
Actueel onderzoek: Ik ben momenteel bezig met een proefschrift over de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over burgerschapsonderwijs in Nederland en de Verenigde Staten: Momenteel werk ik aan een proefschrift over de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over burgerschapsonderwijs in Nederland en de Verenigde Staten. Ik analyseer historische veranderingen in wetenschappelijke publicaties, onderwijsbeleid en schoolboeken, kijkend naar de 20e en 21e eeuw. Bij burgerschapseducatie gaat het om omstreden begrippen als burgerschap en democratie. Dat maakt burgerschapseducatie moreel, educatief en politiek complex, maar ook interessant. Wat voor soort burgerschap moeten we leren? Wie moet daarover beslissen: parlement, scholen, ouders, kinderen? Moeten we een nationaal curriculum hebben of moeten we ruimte laten voor verschillende vormen van burgerschapsonderwijs? En welke rol moeten de onderwijswetenschappen in deze debatten spelen? Ik traceer hoe 'burgerschap' in verschillende onderzoekstradities werd begrepen en hoe de in de wetenschap ontwikkelde kennis zich verhoudt tot bredere maatschappelijke en politieke opvattingen over burgerschap en onderwijs. Door te kijken naar de interactie tussen onderwijskunde, onderwijsbeleid en onderwijspraktijk in het verleden, biedt mijn onderzoek een historisch perspectief op de huidige debatten over burgerschapsvorming.

L.J.F. (Laurence) Guérin
E xpertise: Burgerschap Onderwijs, jeugd en participatie in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs
Cursussen: Ik coördineer Citizenship 1 and 2 , ons stageprogramma en de masterscriptie.
Actueel onderzoek: Het belang van mijn onderzoek is burgerschapseducatie. Ik ben vooral geïnteresseerd in het ontwikkelen van een burgerschapseducatie die politiek en educatief verantwoord is.
Met politiek gerechtvaardigd bedoel ik het volgende: burgerschapseducatie is ideologiegedreven, en democratie en burgerschap zijn controversiële begrippen. Er bestaan verschillende opvattingen over hoe democratie moet werken en wat burgerschap betekent. Dit vraagt om een rechtvaardiging van de begrippen die in het burgerschapsonderwijs worden gebruikt. Met educatief gerechtvaardigd bedoel ik dat burgerschapseducatie de autonomie van de student moet bevorderen, waarbij autonomie wordt gedefinieerd als autonomie: "Zelfbestuur naar eigen waarheden en waarden" (Van der Ploeg, 1995, p.136). Dit impliceert het stimuleren en oefenen van de kritische denkvermogen van studenten en hen in staat stellen hun eigen oordeel te vormen. In mijn werk als onderzoeker bij het ROC van Twente (beroepsonderwijs) en TechYourFuture (project "samen werken aan wetenschappelijk burgerschap") worden beide aspecten meegenomen.


Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie
Webinar - Ethics of Education: philosophy, history and lawMeer informatie
Student for a Day MSc Ethics of EducationGrote Rozenstraat 38Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Ethics of Education: philosophy, history and law, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	student Eline van der Raad

  Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt.

  – student Eline van der Raad
  Lees verder

  Na het afronden van de Academische Pabo vond ik mezelf eigenlijk nog een beetje te jong (22) om te beginnen met werken. Ik wilde me nog verder verbreden en verdiepen voordat ik zelf voor de klas zou staan.

  Ik heb voor de master Ethics of Education gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in morele vraagstukken in het onderwijs. Ik vond Onderwijskunde iets te gefocust op algemeen beleid in het onderwijs. Bij deze master kijken we echt naar wat nou het beste is voor het kind. Dat is vaak lastig te zeggen, want wie bepaalt dat? De ouders, de school of het kind zelf. Het is heel interessant om daar echt diep op in te gaan en ik ben erg blij met mijn keuze.

  Een vak dat ik erg leuk vond was In the best interest of the child. We kregen bijvoorbeeld op een tentamen een casus voorgelegd: Een school heeft ervoor gekozen om gekleurde pieten in te zetten tijdens Sinterklaas. De ouders komen daartegen in protest en besluiten zelf als zwarte piet naar school te gaan. Wij moesten dan uitleggen hoe we dat zouden oplossen. Wat is nou in het belang van het kind?

  Mijn scriptie gaat over ouderbetrokkenheid. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt. Ik doe onderzoek naar een school waar ouders hun kinderen in de klas individueel begeleiden. Ik ga onderzoeken wat voor invloed dit heeft op de kansongelijkheid voor kinderen. Er is in Nederland veel kansongelijkheid door schaduwonderwijs: huiswerkinstituut, bijles, begeleiding. Vooral hoogopgeleide ouders maken hier gebruik van. Ik ga onderzoeken of dit project hier juist een positief of een negatief effect op heeft.

  Eline van der Raad, master student Ethics of Education

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	student Jan Jaap Zijlstra

  "Then I heard about the Master's programme Ethics of Education. In this programme, my questions are answered."

  – student Jan Jaap Zijlstra
  Lees verder

  Before I started this Master's degree programme, I followed the Bachelor's degree programme in Pedagogical Sciences, as well as the primary school teacher training. In those programmes, I ran into a lot of 'why' questions, which were not addressed. Then I heard about the Master's programme in Ethics of Education. In this programme, my questions are answered.

  Before I started this Master’s degree programme, I followed the Bachelor’s degree programme in Pedagogical Sciences, as well as the primary school teacher training. In those programmes, I ran into a lot of ‘why’ questions, which were not addressed. Then I heard about the Master’s programme Ethics of Education. In this programme, my questions are answered.

  What is the programme about? I would say that the focus is on the position of the child and the parties involved in the child’s care. Course units include Citizenship and Professionalization, which includes an analysis of past trends.

  You follow these courses units in the first semester. In the second semester you complete a work placement and write your thesis. I am currently on an placement at SLO, the National Centre for Expertise on Curriculum Development. Now I’m contributing to a book on curriculum development in Europe. I am very proud of that.

  The atmosphere at the programme is very good. It’s a small programme and I like that. You get to know each other quickly because you have a lot of discussions. The contact with the lecturers is also very nice. They all know you by name, really soon. I think the lecturers appreciate the atmosphere too: teaching a class that actually responds. That’s a change form delivering standard lectures for 400 people.

  I follow this Master’s degree programme because I am interested in children. The child is at the heart of the programme. Every discussion is about the child. Within that framework you can pursue your own interests. You are surrounded by people who have the same interests. The academic supervision is good, with frequent consultations and a lot of direct feedback. I really like it!

  Jan Jaap Zijlstra, 24 years old.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	student Rosa María Guttiérez

  I really like the course unit 'Citizenship of Education', which looks at how education influences our democratic societies and how or why education should be responsible or not.

  – student Rosa María Guttiérez
  Lees verder

  My name is Rosa María Guttiérez. I am Mexican and I am 20 years old. I am following the Master's track 'Ethics of Education: Philosophy, History and Law'. Before starting this programme, I gained a Bachelor's degree in Pedagogy in Mexico City. Before studying Pedagogy, I started a programme in International Relations and Political Science, but I didn't finish it. I was looking for a Master's programme that would enable me to combine my interest in politics with my background in education.

  I compared programmes offered in Amsterdam, Utrecht and Nijmegen with the programme in Groningen, and the latter appealed to me most. The name of the programme indicates that it involves philosophy, which interests me, and I also didn’t want to go to a very big city. Mexico City is huge, and I was looking for a different lifestyle.

  I really like Groningen. It’s very nice. Because it is not a big city, everything is within cycling distance. It is a real student city, with a young and interesting population. There is a lot of art and there are different festivals. It’s also very international.

  Ethics of Education has helped me to understand what happens behind the scenes before decisions are made in the education field. We still have to find a way of giving voice to all the children we are trying to help or provide for. In this programme, you follow course units in the first semester. In the second semester you complete a placement and write your thesis. I am currently doing a placement at SLO, the Netherlands Institute for Curriculum Development. Some course units focus on the legal background. I really like the course unit ‘Citizenship of Education’, which looks at how education influences our democratic societies and how or why education should be responsible or not.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	alumnus Laura Hoogcarspel

  Laura manages and coaches pedagogical staff members at preschool and early childhood education day care centres

  – alumnus Laura Hoogcarspel
  Lees verder

  Since September 2017, I have worked as preschool and early childhood education (VVE) coordinator for six child daycare centres in Haarlem, where I manage and coach about twenty pedagogical staff members. Between my graduation and my current job, I gained experience as manager in an institute for homework support.

  When studying Pedagogics in Groningen, I learnt a lot about child development and the factors influencing it. My graduation project focused on child daycare. It was my goal to become a pedagogue in child daycare, and my graduation project turned out to be instrumental in achieving this. I also apply the theoretical knowledge that I acquired in other course units to my job. At the same time, gaining practical experience really only begins once you start working.

  I noticed that the main benefit of the degree programme is its ‘meta’ approach; it teaches you to look critically and to do research; which questions should you ask to obtain the answers that you are looking for. Certain knowledge can sometimes also be used in unexpected ways. Statistical knowledge, for instance, helps provide more insight into turnover and staffing and enrolment figures.

  Sluiten

De drie lijnen van de master track

Het programma bestaat uit drie lijnen: een thematische lijn, een professionaliseringslijn en een onderzoekslijn. Wat houden deze lijnen in?

De thematische lijn

Je verdiept je op vier verschillende domeinen:

 • Ethiek
  In de inleiding in ethiek maak je kennis met theorieën over ethiek en morele vragen. Je leert ethische analyses te maken, moreel af te wegen en morele beslissingen te nemen en te verantwoorden. Dat doe je aan de hand van concrete casussen, zoals discussies over het recht op kinderen krijgen, het ouderrecht tegenover het beroepsethos van professionals en het recht op privacy.
  Je wordt toegerust om als toekomstige beroepsbeoefenaar een onderbouwd advies te geven over complexe situaties die spelen in het onderwijs, in de opvoeding of in de jeugdzorg. Je leert de basics voor de andere vakken, de stage en masterthesis.
 • Kinderrechten
  Het leidend beginsel bij besluitvorming over kinderen en in discussies over opvoeding, kinder- en jeugdzorg en onderwijs, is dat het belang van het kind voorop dient te staan. Maar hoe bepalen we wat het belang van het kind is bij het overwegen van dilemma's zoals vechtscheiding, medische zorg, radicalisering, jeugdcriminaliteit. Hoe wegen we voor- en nadelen af, hoe overwinnen we impasses, hoe komen we tot de uiteindelijke conclusies en legitimeren we beleid en beslissingen?
 • Ontwikkeling van burgerschap
  Een kernfunctie van opvoeding en onderwijs is kinderen groot te brengen tot burgers. Burgerschapsvorming is uitdrukkelijk verplicht geworden in het onderwijs en de wet lijkt zelfs aangescherpt te worden. Er bestaat veel controverse over de aard van goed burgerschap en over hoe opvoeding en onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Hoe ziet deze discussie eruit, wat is de huidige kennis en welke invloed heeft dit op beleid en praktijk? In hoeverre is het wenselijk dat de overheid zich bemoeit met welk soort burgerschap scholen moeten stimuleren.
 • Professionalisation
  Scientificatie en professionalisering hebben invloed op werkmethoden in het onderwijs, kinder- en jeugdzorg en hoe kinderen en jongeren worden waargenomen en behandeld. Wat zijn de voordelen en wat zijn de risico's? Wat kunnen professionals doen om de risico's te beperken? Hoe kan het beleid hiertoe bijdragen? In dit vak leer je met name nadenken over de invloed van professionalisering en verwetenschappelijking van onderwijs, opvoeding en jeugdzorg. De nadruk ligt (bio)geneeskunde, kinderpsychologie en neurowetenschap.

De professionaliseringslijn

Je oefent je beroepsvaardigheden en maakt je kennis met de praktijk waarin je later als beroepsoefenaar zal werken.

 • Domein Specifiek Skills
  In dit vak word je voorbereid om als academische professioneel te kunnen werken in een brede scala van onderwijsinstituties, jeugdzorg en organisaties.
  Twee aspecten krijgen de aandacht: (1) je oefent je didactische vaardigheden om als docent te kunnen werken in het hogere onderwijs en ook als trainer in ondersteunende organisaties; (2) je oefent je vaardigheden om te kunnen werken als (beleids)adviseur door te leren beleid en praktijken te analyseren, te oefenen hoe je een adviesrapport kunt schrijven in een onderwijs/jeurgdzorg/opvoeding setting and hoe je professioneel kunt communiceren hierover.
 • Stage
  Door de stage raak je vertrouwd met de eisen die aan beroepsbeoefenaars worden gesteld, en maak je kennis met het beroepenveld waarin zij hun kennis en inzichten toepassen. De stage vindt plaats bij een instelling of een organisatie werkzaam ten behoeve van het onderwijs, de jeugdzorg of opvoeding. Tijdens de stage verricht je activiteiten waardoor je kennismaakt met de werkzaamheden van professionals, verhoudingen tussen professionals, de dagelijkse gang van zaken binnen professionele organisaties zoals de SLO, gemeentelijke en provinciale overheden, ROC’s, PO en VO scholen, MBO raad, Defence for Children International enzovoort.

De onderzoekslijn

 • Masterthesis
  Tijdens je masterthesis leer je onderzoek doen. Je kunt kiezen uit verschillende soorten onderzoek die relevant zijn voor toekomstige werk zoals onderwijsadviseur, beleidsadviseur of in de jeugdzorg, het onderwijs, bij instanties zoals de provincie of als wetenschappelijk onderzoeker. Vormen van onderzoek naast empirisch onderzoek: analyse van documenten, casussen of video-materiaal, literatuurreview, theoretisch onderzoek (ethisch, juridisch, filosofisch), discourse analyse, historisch.


Lees meer
Studentprofiel

Jij

 • zoekt een 'denkmaster' waar de koppeling met de praktijk sterk is
 • wilt op een meta niveau over problemen en discussies in onderwijs, opvoeding en jeugdzorg leren nadenken
 • hebt een analytische inslag
 • buigt je graag over ingewikkelde vraagstukken in bijvoorbeeld opvoeding, jeugdzorg en onderwijs
 • wilt het vermogen ontwikkelen in het spanningsveld tussen rechten van kinderen, ouders en professionals afwegingen te maken met inachtneming van deze rechten
 • durft beslissingen te nemen in complexe situaties