Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesPedagogical Sciences
Header image Pedagogische wetenschappen

Pedagogische wetenschappen

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Pedagogische Wetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66607
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
Programma

Curriculum

Op de pagina's van de tracks vind je meer over de opbouw van en een overzicht van de vakken voor de specifieke opleiding.

Programma-opties
Ethics of Education: philosophy, history and law (track)

Het is in onderwijs, opvoeding en jeugdzorg vaak moeilijk om uit te maken wat het beste is en wat rechtvaardig is. Dat komt doordat opvattingen over wat kinderen nodig hebben, sterk verschillen.

Dit leidt gemakkelijk tot dilemma's en conflicten. Bijvoorbeeld over wat zwaarder weegt:* de wens en de wil van de ouders of het inzicht en de verantwoordelijkheid van professionals (bijv. bij keuze voor behandeling in gezondheidszorg en jeugdzorg en bij keuze van leerstof, werkvormen en regels in het onderwijs);* de godsdienstvrijheid en culturele rechten van minderheden of het belang van het kind (bijv. bij selectie van pleegouders, bij het al of niet verbieden van besnijdenis, bij het al of niet toestaan van 'eigen' scholen, bij het toezicht op 'eigen' scholen en bij handhaving van de leerplicht);* het maatschappelijke belang of het persoonlijke belang (bijv. bij het bepalen van onderwijsdoelen en bij het beperken van schoolkeuzevrijheid).Het zijn voorbeelden van ethische vragen. In beleidsvorming en praktijk doen zulke ethische vragen zich steeds vaker voor. Bovendien worden de ethische vragen steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door immigratie, emancipatie en professionalisering.

In deze mastertrack leer je morele problemen en discussies te analyseren met het oog op het vormen van beleid, het ontwikkelen van procedures en het nemen van praktische beslissingen. Bijv. problemen en discussies als:* Homoseksualiteit op school* Jongensbesnijdenis* Liever doof

Meer informatie over deze optie

Orthopedagogiek (track)

Heb jij interesse in ernstige problemen die zich tijdens de ontwikkeling van kinderen en volwassenen voordoen? En wil jij praktijkervaring opdoen? Kies dan voor onze master Orthopedagogiek.

Als orthopedagoog werk je in de praktijk samen met jeugdigen, ouders, leerkrachten of hulpverleners die de rol van de opvoeders (deels) hebben overgenomen om de problemen te verminderen. Vaak kijk je naar interacties tussen individuen, zoals jongeren en ouders, vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij maak je gebruik van wetenschappelijke kennis over zowel het verklaren als oplossen van problemen. In wetenschappelijk onderzoek richt je je als orthopedagoog vaak op het ontrafelen van opvoedings- en onderwijsleerproblemen en op interventies voor deze problemen.Tijdens de master Orthopedagogiek in Groningen word je opgeleid voor zowel de praktijk als wetenschappelijk onderzoek. Je kunt je specialiseren in:* gedrags- en opvoedingsproblemen in de jeugdzorg* opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen* leer- en onderwijsproblemen Het doel van de Mastertrack Orthopedagogiek is dat je na afronding ervan zowel wetenschappelijke als praktijkkennis en vaardigheden hebt waarmee je zelfstandig het beroep als orthopedagoog kan uitoefenen.

Meer informatie over deze optie

Youth 0-21, Society & Policy (track)

Our aim is to increase the quality of upbringing, care and education by improving policies and interventions for young people and their social and learning contexts.

Do you want to...* Explore how interventions can improve the well-being of young people, their families, schools, and communities?* Learn how to successfully implement interventions in child and youth care and education?* Discuss the role of research in improving interventions and youth policy?Then this Master's program might be just ideal for you! Completing this program equips you with...* State-of-the-art knowledge of youth research, practices, and policy, how they are linked and how they can improve each other* The skills to design, carry out, and evaluate youth policy and interventions using interdisciplinary and international insights* A reflexive, critical attitude towards youth policies, practices and innovationsCurious? Take the online sample lesson by dr. Tina Kretschmer and dr. Laura Baams.

Meer informatie over deze optie

Deafblindness (track)

Would you like to analyse and improve the communication possibilities of deafblind people? Then this is the programme for you.

The Master's degree in Deafblindness (formerly: Communication and Deafblindness) is a unique programme during which you acquire theoretical and methodological skills. These skills will enable you to analyse communication in situations that are specific to the field of deafblindness. You will learn to apply this knowledge in the contexts of research and intervention. The programme is especially interesting for those who are already working as professionals and who would like to expand their basic knowledge and research skills.

The programme starts with the course Introduction to Communication with people with Deafblindness. In this course, you will learn about fundamental communicative processes, including topics like early symbolic communication and narratives and the role of gestures in communication and thinking.

After the introductory course, students receive coaching in methodology. You will also perform a practical training and write a learner's report. In addition, you will carry out research and write a Master's thesis.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 15 weken
 • Maximaal 30 EC

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'. Voor meer informatie over Studie en Stage in het Buitenland, klik links op de menuknop "RUG-students who want to study abroad".

Toelatingseisen

Aanmeldingsprocedure

Kijk voor specifieke toelatingseisen en de toelatings- en aanmeldingsprocedure op de pagina's van de betreffende track:


* MSc Communication and Deafblindness:
http://www.rug.nl/masters/communication-and-deafblindness//admission-and-application
* MSc Ethics of Education: Philosophy, History and Law:
http://www.rug.nl/masters/ethics-of-education-philosophy-history-and-law//admission-and-application
* MSc Pedagogiek:
http://www.rug.nl/masters/orthopedagogiek/admission-and-application
* MSc Youth 0-21, Society and Policy:
http://www.rug.nl/masters/youth-0-21-society-and-policy//admission-and-application


Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 201901 februari 2020
01 juni 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 juli 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Informatie over beroepsperspectieven vind je op de pagina's van de betreffende track:
* MSc Communication and Deafblindness
* MSc Ethics of Education: Philosophy, History and Law
* MSc Pedagogiek
* MSc Youth 0-21, Society and Policy

Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Pedagogische wetenschappen, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	alumnus Elbrich Jorritsma

  Goede docenten, ruimte voor eigen inbreng en voldoende begeleiding vind ik sterke kanten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen

  – alumnus Elbrich Jorritsma
  Lees verder

  Ik ben in oktober 2013 afgestudeerd, en een maand voordat ik afstudeerde kreeg ik een baan als docent Nederlands en Engels bij het Noorderpoort College. Daarnaast geef ik les in Begeleidingsvaardigheden en Begeleidingskunde.

  Voordat ik aan de RUG ging studeren heb ik de pabo gedaan. Samen met de opleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen is dit een mooie basis om les te geven.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	student Anne Kievitsbosch

  Wetenschappelijk onderzoek is mijn passie

  – student Anne Kievitsbosch
  Lees verder

  Ik heb altijd al interesse gehad in kinderen, jongeren en opvoeding. Toen ik hoorde dat je in Groningen Algemeen Pedagogische Wetenschappen kon studeren, was mijn keuze snel gemaakt. Het leek mij toen al interessant om juist de opvoedingssituatie in het algemeen te bestuderen, met daarin de variëteit in landen en culturen en in heden en verleden.

  Sluiten
Studiebegeleiding

Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor en/of stagebegeleider(stafleden). Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep c.q. stageterugkomdag. Thesis: Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep)wordt gewerkt aan de 'masterthesis'.

Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Pedagogiek of de master Orthopedagogiek. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging bieden de masteropleidingen een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.