Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Verklaring in UR namens alle fracties

Datum:03 maart 2015
De ontwikkelingen in Amsterdam worden uiteraard ook door de universiteitsraadfracties gevolgd. Dit resulteerde in een gezamenlijke verklaring namens alle fracties in vergadering van 26 februari, waarin we de punten van herkenning aangaven. Geheel toevallig viel dat samen met de aanwezigheid van een zestal overigens erg rustige demonstranten op de publieke tribune. Naar aanleiding van de verklaring was er 10 maart een extra universiteitsraadvergadering met het CvB. Daar is een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen. The proof of the pudding is in the eating, nu de implementatie nog.