Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

UK

Datum:04 januari 2015

Interessant was een kort intermezzo in de uraad van oktober over de UK, die op dit moment op zoek is naar een nieuwe hoofdredacteur. Zowel onze fractie als studentenfractie Lijst STERK stelden vragen aan het CvB over eventuele invloed op benoemingen en inhoud. Het is een bekend gegeven dat het CvB niet altijd blij is met de berichtgeving in (of is het 'op') de UK. Desgevraagd benadrukte collegevoorzitter Poppema nog eens dat de UK absoluut onafhankelijk is en dat er geen invloed wordt uitgeoefend op het bestuur en beleid van de UK.

Tags: UK