Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Scholars at risk

Datum:06 januari 2015

Op initiatief van onze fractie heeft de gezamenlijke UR een notitie ingediend om te bevorderen dat de RUG weer mee gaat doen met Scholars at Risk (zie bijgevoegd document voor de tekst van de motie). Nu het College van Decanen in beginsel positief heeft gereageerd lijkt niets een positieve reactie van het College van Bestuur meer in de weg te staan. Die wordt verwacht in januari.

Tags: SAR