Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Eén regeling ouderschapsverlof promovendi

Datum:05 januari 2015

In oktober verscheen er een artikel op de UK-site over het niet verlenen van ouderschapsverlof bij de Faculteit der Letteren. Naar aanleiding daarvan hebben we in de universiteitsraad de vraag gesteld aan het College of een regeling als deze geen centraal RUG-beleid zou moeten zijn. Het zou naar onze mening niet moeten kunnen dat dit bij de ene faculteit anders geregeld wordt dan bij een andere. Het CvB bleek het hiermee eens te zijn. Vervolg vraag was natuurlijk onmiddelijk wat dan het centrale beleid in deze zou zijn. Inzet voor bespreking in het managementberaad is het ruimhartige beleid.

Tags: promovendi