Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

De UR in januari

Datum:03 februari 2015

Afgelopen maand in de Uraad

 • Scholars at risk;
  na College van Decanen stemt ook het College van Bestuur in met de UR-motie over Scholars at Risk.

 • Verlofuren;
  de mogelijkheid om nog niet vastgelegde afspraken over verlofuren alsnog vast te leggen wordt met één week verlengd (tot 7 februari).

 • Language and Culture Policy;
  there are still lots of bears on the road!
  En naast beren ook werkdruk en kosten. Er wordt een OBP-er aan de stuurgroep toegevoegd.

 • De RUG in Friesland;
  University Colleges mogen elkaar niet kannibaliseren; CvB geeft aan dat het inhoudelijke thema in Friesland nog niet vastligt; UCF start op z’n vroegst als de eerste lichting van UCG al is afgestudeerd.

 • Tentamencapaciteit;
  de vier tentamenslots zijn uit beeld, maar tentamens op avonden en op zaterdag behoren daardoor tot de mogelijkheden; zorgen over voldoende tentamenruimte, mede door invoering van de regel ‘vakinschrijving = tentameninschrijving’; CvB wil geen RUGbrede evaluatie, wij wel; wordt vervolgd…

 • Bestuur- en beheersreglement;
  afschaffen van enkele deeltijdopleidingen bevestigt de noodzaak van RUG-beleid ten aanzien van ‘leven lang leren’.