Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGezondheidswetenschappen
University Medical Center Groningen

Gezondheidswetenschappen

Gezondheid is meer dan genezen. Preventie van ziekte en omgaan met de gevolgen van ziekte zijn ook belangrijk voor gezond zijn en zo gezond mogelijk oud worden. Dat is de visie van de afdeling Gezondheidswetenschappen.

Onze missie: het bevorderen van de gezondheid en de mogelijkheden voor participatie van mensen tijdens hun gehele levensloop en het optimaliseren van gezondheidszorg in nauwe samenwerking met de professionals in de praktijk. Speerpunten hierbij zijn onder andere de preventie van ziekte, omgaan met de gevolgen van ziekte en bevordering van sociale participatie en participatie in werk, ook bij ziekte.

Dat doen we door het uitvoeren van onze kerntaken wetenschappelijk onderzoek, (post) academisch onderwijs en patiëntenzorg. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de secties van de afdeling. Het profiel van de organisatie geeft een dieper inzicht in de organisatie van Gezondheidswetenschappen in het algemeen.

printView this page in: English