Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGezondheidswetenschappenSociale Geneeskunde
University Medical Center Groningen

Samenwerking met het werkveld

Er is nauwe samenwerking tussen de wetenschap en de praktijk. De praktijk voorziet de wetenschap van vragen voor maatschappelijk relevant onderzoek, weet wat er speelt in de dagelijkse praktijk en is betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek van begin tot einde. Kennis wordt gedeeld en betekenisvolle resultaten worden toegepast in de praktijk. Deze wetenschappelijke onderbouwing is van groot belang voor het werkveld.

Academische werkplaatsen

In de Academische Werkplaatsen komen beleidsmakers, professionals uit de praktijk, wetenschappers en opleiders bijeen met als doel het delen en vermeerderen van kennis en het innoveren van de zorg. De Academische Werkplaatsen waarin wij participeren, zijn:

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland heeft als doel om het volksgezondheidsbeleid te versterken, de noordelijke GGD’en verder te academiseren en onderzoek nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk. De werkplaats wordt gecoördineerd door de noordelijke GGD’en; UMCG Sociale geneeskunde is één van de partners. Centraal thema is de gezondheid en zorg in krimpregio’s.

Het coördinatieteam bestaat uit:

Wetenschappers en professionals aan het woord

Wetenschappers en professionals vertellen hun persoonlijke ervaring met en mening over deze krachtige verbinding tussen wetenschap en praktijk:


Dr. S. (Sandra) Brouwer: "De samenwerking met verzekeringsgeneeskunde is destijds bottum-up ontstaan."

Samenwerkingsverbanden zijn soms op verrassende wijze ontstaan, zoals met de verzekeringsgeneeskunde.

Programmaleider dr. K. (Klaske) Wynia over het nieuwe zorgmodel voor ouderenzorg in de gemeente Stadskanaal, Veendam en Pekela

Bij dit project hoort ook een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het projectteam met programmaleider dr. K. (Klaske) Wynia van Gezondheidswetenschappen.

Dr. J. (Jerry) Spanjer: "We hebben de wetenschap ingeschakeld om ons vak transparant te maken."

Dr. Spanjer is destijds op eigen initiatief gestart met het onderzoek naar het beoordelingsgesprek dat de verzekeringsgeneeskundigen met zieke werknemers voeren in het tweede ziektejaar.

Coen Ronde: “Mijn drijfveren als projectleider bij het project SamenOud zijn samenwerking en samenhang.”

“Mijn drijfveren als projectleider bij het project SamenOud zijn samenwerking en samenhang”.

Agnietje Bakker: “Ik geloof in de meerwaarde van de samenwerking tussen de praktijk en wetenschap."

Verpleegkundig specialist Agnietje Bakker over het onderzoeksproject Op weg naar evidence-based triage binnen de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar.

printView this page in: English