Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGezondheidswetenschappenSociale Geneeskunde
University Medical Center Groningen

Onderzoek

Onderzoek moet betekenisvol zijn. Onze ambitie is nieuwe kennis te verwerven en antwoorden te vinden op hedendaagse vraagstukken van onze samenleving. Onze onderzoeksprojecten betreffen thema's op het gebied van 'Jeugd en gezondheid' en 'Sociale en arbeidsparticipatie', met name de vroegopsporing en vroegbehandeling van gedragsproblemen bij kinderen, en de dreigende arbeidsongeschiktheid bij werknemers en de bevordering van hun participatie bij ziekte. Ook verrichten we belangrijk onderzoek ten behoeve van de ouderenzorg in Nederland. Veel onderzoeksprojecten leiden tot academische promoties, waarbij de wisselwerking tussen wetenschap de praktijk essentieel is.

Onze onderzoeksprojecten zijn ondergebracht bij het Public Health Research programma van het Research Institute Share. Share is onderdeel van de Graduate School of Medical Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Praktijkvoorbeeld

drs. H.F. (Heleen) Dorland-Pel
drs. H.F. (Heleen) Dorland-Pel

Drs. H. (Heleen) Dorland-Pel:

"Ik ben in 2012 gestart met mijn promotieonderzoek 'Functioneren in werk na de diagnose kanker'.

Het gaat om mensen die ziek zijn geweest vanwege kanker en het leven en hun werk weer oppakken.

De sectie Sociale Geneeskunde geeft mij de kans om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, waardoor ik op mijn manier iets voor deze mensen kan doen.

Want daar ligt mijn kracht: kennis genereren waarmee professionals in de praktijk verder kunnen".

Actuele onderzoeksprojecten arbeid en gezondheid

Actuele onderzoeksprojecten maatschappij en gezondheid

Titel onderzoek Onderzoeker Start
The implementation and evaluation of a program for Multiproblem families within the Netherlands Evenboer, K.E. 2014
Persistence and change of developmental and psychosocial problems of preterm born children Hornman, J. 2014
Improve knowledge about how health professionals and the health care system can bridge the gap between the abilities of people with limited health literacy and the demands imposed by health care settings Kaper, M.S. 2014
Studying the relation between Health Literacy and Obesity Geboers, B.J.M. 2013
Dementia Care Mapping in the care for older people with an intellectual disability and dementia Schaap, F.D. 2013
Beter voorschrijfgedrag door een aangepast medicijnvergoedingsbeleid, als onderdeel van gezondheidssysteem hervorming in China Sun, J. 2012
Uniform Screening for Speech & Language delays in the Dutch Child Health Care Visser-Bochane, M.I. 2012
Vroege herkenning van mentale problematiek door het gebruik van de vragenlijst "Sterke kanten en moeilijkheden" bij (vroeg) schoolgaande kinderen in de pediatrische praktijk Heuvel, M.M. van den 2011
Communicatie tussen cliënt en hulpverlener in de jeugdzorg Jager, M. 2011
Entree van zorg voor jeugd met emotionele en gedragsproblemen Nanninga, M. 2011
Zelf-Hulp Triple P in Nederland: Vertaling, aanpassing en effectonderzoek Speetjens, P.A.M. 2011
Invloed van sociaaleconomische achtergronden op de gezondheid, ontwikkelings- en gedragsproblemen van matig prematuur geboren kinderen Potijk, M.R. 2010
Effecten van het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) op de complexiteit van zorgbehoeften, kwetsbaarheid en welbevinden van ouderen Spoorenberg, S.L.W. 2010
Effecten van het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) op organisatiestructuren, zorggebruik en (zorg)kosten Uittenbroek, R.J. 2010
Een interventie voor thuiszorg professionals om het gebruik van bestaande faciliteiten en -programma's door sedentaire 55+-ers met een lage sociaal-economische status te promoten ter verkrijging van een gezondere leefstijl m.b.t. voeding en beweging Walters, M.E.
Luten, K.A.
2010
Een leefstijlinterventie voor sedentaire 55+-ers met een lage sociaal-economische status om het gebruik van bestaande faciliteiten en programma's te bevorderen ter verkrijging van een hogere mate van lichamelijke beweging en gezonder voedingsgedrag Walters, M.E.
Luten, K.A.
2010
Effectiviteit van vroegsignalering binnen het programma Samen Starten Hielkema, M. 2009
Gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit van Stepping Stones bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking Kleefman, M. 2009
Ervaren gezondheid bij patiënten met Multiple Sclerose - Follow-up 2

Mikula, P.
Vitkova, M.

2009
Het zorggebruik en de determinanten van zorggebruik van de zwangere vrouw bij de verloskundige en huisarts in Nederland Feijen-de Jong, E.I. 2008
De effectiviteit van het Triple P programma ter ondersteuning van ouders bij opvoeding in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg: een randomised controlled study Spijkers, W. 2008
Sociale klasse en de invloed ervan op de functionele status van de patiënt en het herstel proces na een cardiologische ingreep

Sudzinová-Cverckova, A.
Silarova, B.

2004

Alle eerder uitgevoerde en afgeronde onderzoeken zijn in het onderzoeksarchief terug te vinden.

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 15:24
printView this page in: English