Skip to ContentSkip to Navigation
Research Health Sciences Health Psychology
University Medical Center Groningen

Health Psychology

Gezondheidspsychologie combineert gezondheid en ziekte met menselijk gedrag. Welke factoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat iemand gaat roken? En hoe voorkom je obesitas onder jongeren? Gezondheidspsychologie probeert een antwoord op deze vraagstukken te geven waarbij de relatie tussen gezondheid en gedrag centraal staat. Hierbij spelen psychologische, sociale en leefstijlfactoren op het ontstaan van ziektes een grote rol.

Gezondheidspsychologen kunt u op verschillende plaatsen tegenkomen. Gezondheidsinstellingen zoals de GGD en het RIAGG maken gebruik van gezondheidspsychologen waarbij patiënten therapeutisch behandeld worden. Ook in het onderzoeksveld zijn veel gezondheidspsychologen vertegenwoordigd, bijvoorbeeld binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) of het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg ( NIVEL ), maar ook binnen deze en andere universiteiten wordt er onderzoek uitgevoerd op dit vakgebied.

Kerntaken van de sectie Gezondheidspsychologie

Binnen de sectie Gezondheidspsychologie ligt de nadruk op onderzoek en onderwijs. Het onderzoek binnen het vakgebied Gezondheidspsychologie richt zich op vier gebieden:

  1. Het identificeren en analyseren van de betrokken psychosociale factoren die inzicht geven in de ontwikkeling van ziekte;
  2. Het ontwikkelen en evalueren van interventies ter voorkoming van ziektes (bijv. middels het bevorderen van gezond gedrag);
  3. Het bestuderen van hoe mensen omgaan met een lichamelijke aandoening;
  4. Het ontwikkelen en evalueren van psychosociale interventies om mensen te ondersteunen bij het omgaan met een lichamelijke aandoening.

Het onderzoek binnen de afdeling gezondheidspsychologie richt zich voornamelijk op de twee laatstgenoemde gebieden.

Binnen het onderwijs wordt er aan alle vier de gebieden van het vakgebied aandacht besteed. Gezondheidspsychologie komt nadrukkelijk terug binnen de bachelor Geneeskunde en de Research Master Clinical and Psychosociale Epidemiology .

U kunt informatie over onze medewerkers terug vinden op de profielpagina’s van de sectie Gezondheidspsychologie .

Vacatures en carrièremogelijkheden

Het UMCG en de RUG hebben diverse mogelijkheden voor hoog opgeleide mensen die een carrière in de wetenschap ambiëren. De sectie Gezondheidspsychologie heeft regelmatig vacatures voor onderzoekers/promovendi.

De sectie Gezondheidspsychologie biedt een werkomgeving waar ruimte is voor gedreven, resultaatgerichte professionals die zelfstandig onderzoek doen en in een collegiale sfeer samenwerken met vakgenoten, nationaal en internationaal.

Last modified:09 February 2023 09.25 a.m.
View this page in: Nederlands