Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGezondheidswetenschappenToegepast GezondheidsOnderzoek
University Medical Center Groningen

Toegepast GezondheidsOnderzoek

Zijn mensen tevreden over de zorg die u geeft? Welke knelpunten doen zich voor bij de invoering van de nieuwe werkwijze? Werkt uw nieuwe behandelmethode? Wat zijn de ervaringen van de patiënten op uw afdeling? Met dit soort praktijk­vragen kunt u terecht bij Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO). Wij verrichten toegepast wetenschap­pelijk onderzoek dat zich vertaalt in bruikbare kennis en aanbevelingen voor de praktijk.