Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Mastervak: Seminaar Beleidsanalyse

Datum:23 mei 2023
Harmonie gebouw
Harmonie gebouw

In deze blog lees je wat je kunt verwachten indien je het mastervak Seminaar Beleidsanalyse volgt of wilt volgen. Naast algemene informatie lees je ook hoe het onderzoek van het studiejaar 2022 eruit zag.

Algemene informatie

Het vak seminaar beleidsanalyse wordt in het eerste semester van het studiejaar gegeven (blok 1 & 2). Gedurende 14 weken zal je per week één seminaar van twee uur bijwonen. In deze periode ontwikkel je een grondig inzicht in het beleidsproces. Het mastervak is flexibel ingericht: je kunt kiezen uit een vooraf bepaald onderwerp, of een zelfgekozen actueel maatschappelijk probleem. Aan de hand van je keuze wordt je in één van de twee werkgroepen ingedeeld. Vervolgens ga je aan de slag met het opstellen van een schriftelijke nota. Dit betreft een duidelijk beargumenteerd advies gegrond in de analyse van het (zelf gekozen) maatschappelijke probleem. Ten slotte wordt de nota verdedigd in een eindgesprek. Gedurende het vak zal je intensief contact onderhouden over de resultaten en te nemen stappen.

Onderzoek: Wet Huis voor klokkenluiders

Afgelopen studiejaar (2022) gingen studenten in een van de werkgroepen  aan de slag met de beoordeling van de Wet wijziging huis voor Klokkenluiders. In deze werkgroep lag het onderwerp al vast. Een groepje studenten heeft onder begeleiding van hoogleraar Rechtssociologie Marc Hertogh meegeschreven aan een Wetenschapstoets van de eerdergenoemde wet. Deze toets is verplicht sinds 2018 om tot een heldere onderbouwing voor beleids- en wetsvoorstellen te komen. Op 6 oktober nam Hertogh deel aan een rondetafelgesprek met de vaste commissie Binnenlandse Zaken.

‘’We hebben de studenten uitgenodigd op de publieke tribune om bij de presentatie aan de vaste Kamercommissie aanwezig te zijn. Zij hoorden in mijn antwoorden aan de Tweede Kamerleden hun eigen beleidsadviezen terug. Dat is heel mooi natuurlijk.’’  

De werkgroep waarin studenten zelf een onderwerp mochten kiezen, stond onder begeleiding van universitair docent Marc Wever. De gekozen onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, van ‘de toegankelijkheid van zorg voor dak- en thuislozen’ tot ‘de herziening aanpak milieucriminaliteit’. Onderwerpen als ‘de toekomst van de Noordelijke Nevenlijnen’, ‘de jeugdwerkloosheid in de probleemwijken van Leeuwarden’ en ‘de verbetering van onderwijskansen in de Groningse wijk De Hoogte’, laten zien dat er ook dichtbij huis genoeg interessante onderwerpen te vinden zijn.

Het seminaar volgend jaar

Hertogh won - voorgedragen door zijn studenten - de Best Practice in Teaching & Learning Award 2023, vanwege de goede opzet en inhoud van het vak. Voor het studiejaar 2023 wordt momenteel gezocht naar een interessante casus. Er liggen een paar vergelijkbare opties met het onderwerp van dit jaar klaar.

Tags: Master