Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Studenten Recht en Bestuur adviseren Tweede Kamer over Wet bescherming klokkenluiders

07 oktober 2022

Hoogleraar Rechtssociologie Marc Hertogh nam op 6 oktober deel aan een rondetafelgesprek met de vaste commissie Binnenlandse Zaken, op uitnodiging van de Tweede Kamer, om te praten over de wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. Prof. Hertogh heeft (samen met prof. Klara Boonstra, Vrije Universiteit) op verzoek van de Kamer een Wetenschapstoets uitgevoerd van deze wet. Studenten Recht en Bestuur hebben meegeschreven aan dit advies in het kader van het vak Seminaar Beleidsanalyse en waren ook aanwezig bij het rondetafelgesprek.

Het kabinet is verplicht beleids- en wetsvoorstellen helder te onderbouwen. Door de Tweede Kamer is de behoefte uitgesproken aan een wetenschappelijke beoordeling van die onderbouwing: zijn de keuzes die het kabinet heeft gemaakt wetenschappelijk houdbaar? Zijn er bewezen effectieve(re) beleidsalternatieven in andere landen? Is de evaluatiestrategie doorwrocht? De wetenschapstoets wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door twee wetenschappers van verschillende universiteiten en met verschillende onderzoeksdisciplines, die geen bemoeienis hadden met de totstandkoming van het te beoordelen beleidsvoorstel.

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn voor de bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Daarom wordt ook de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Volgens Hertogh worden klokkenluiders door de nieuwe wet onvoldoende beschermd. In de wetenschapstoets wordt gewezen op drie belangrijke tekortkomingen: de drempel om een misstand te melden is te hoog, de relatie met het arbeidsrecht is niet goed uitgewerkt en het toezicht op de naleving van de wet is onvoldoende.

Sudenten adviseren Tweede Kamer

Lees hier de volledige wetenschapstoets van prof. Hertogh en prof. Boonstra.

Zie ook: ‘Experts: nieuwe wet biedt klokkenluiders onvoldoende bescherming’, Dagblad van het Noorden.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:03 januari 2023 12:00

Meer nieuws

 • 21 maart 2023

  Ventiel voor onze verstopte rechtspraak

  Het Nederlandse juridische systeem lijdt aan een infarct. Rechtszaken stapelen zich op en slepen zich voort. Al bijna twee decennia lang onderzoekt én bepleit Laura Peters de invoering van procesafspraken in Nederland als ‘bypass’.

 • 01 februari 2023

  'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'

  Uit onderzoek, verricht door onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en gefinancierd door Instituut GAK, volgt dat de universele benadering, berustend op gelijkwaardige bescherming op toereikend niveau voor alle leden van de samenleving,...

 • 29 november 2022

  Europese subsidie voor onderzoek naar informele economieën

  Dr. Francesco Giumelli, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties van de Faculteit der Letteren, en mr. dr. Pim Geelhoed, universitair hoofddocent Straf- en strafprocesrecht van de Faculteit...