Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Civiel effect in de master Juridische Bestuurskunde

Datum:30 juli 2021
Civiel effect in de master Juridische Bestuurskunde (Recht en Bestuur)
Civiel effect in de master Juridische Bestuurskunde (Recht en Bestuur)

In deze blog vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over het civiel effect in de master Juridische Bestuurskunde (Recht en Bestuur).

Wat is het civiel effect?

Met het civiel effect wordt bedoeld dat jouw opleiding zodanig is samengesteld dat je toelaatbaar bent tot de advocatenopleiding, de selectie voor de opleiding tot rechterlijk ambtenaar of de selectie voor de opleiding voor officieren van justitie. Om het civiel effect te behalen dient de juridische opleiding aan een aantal (wettelijke) voorwaarden te voldoen.

Ik heb geen civiel effect in de bachelor behaald. Kan ik dat alsnog in de master behalen?

Nee, om het civiel effect te behalen dient de gehele juridische opleiding aan een aantal (wettelijke) voorwaarden te voldoen. Onder de juridische opleiding valt de bachelor en de master. Je dient zowel in de bachelor als in de master het civiel effect te behalen. Indien je geen juridische bachelor hebt gevolgd of indien je wel een juridische bachelor hebt gevolgd, maar deze niet aan de (wettelijke) voorwaarden voldoet, kun je ook het civiel effect niet in zijn volledigheid behalen. Je zult in dat geval de verplichte vakken voor het behalen van het civiel effect in de bachelor alsnog moeten volgen. 

Als je bachelorstudent Juridische Bestuurskunde bent, dan behaal je niet automatisch het civiel effect in de bachelor. Je zult een aantal extra vakken moeten volgen. Bekijk alle informatie over het civiel effect in de bachelor Juridische Bestuurskunde

Voor vragen over het civiel effect kun je terecht bij de studieadviseurs via ce-rechten rug.nl

Hoe behaal ik het civiel effect in de master Juridische Bestuurskunde?

Om het civiel effect te behalen in de master Juridische Bestuurskunde geldt één voorwaarde, namelijk dat je 60 juridische ECTS in de master moet behalen. De master Juridische Bestuurskunde bestaat uit 36 - 48 juridische ECTS, afhankelijk van jouw keuzes in het programma. Dat betekent dat je 12 - 24 juridische ECTS extra moet afronden om het civiel effect te behalen. Je mag zelf kiezen welke juridische vakken je wilt volgen om die juridische ECTS te behalen.

De master bestaat uit drie specialisaties: Openbaar Bestuur, Omgevingsrecht en Sociale Zekerheid. Om een specialisatie af te ronden, dien je twee van de drie specialisatievakken met goed gevolg af te ronden. Bekijk ook de blog over de specialisaties in de master

Hieronder volgt een overzicht van het curriculum van de master Juridische Bestuurskunde voor studenten die instromen in september.* Bekijk het curriculum ook in de Ocasys

Vak Specialisatie ECTS Verplicht? Aard
Blok 1
Seminaar Beleidsanalyse - 6 Ja Niet-juridisch
Beleidswetenschap - 6 Ja Niet-juridisch
Omgevingsrecht Omgevingsrecht 6 Nee Juridisch
Recht Decentrale Overheden Openbaar Bestuur 6 Nee Juridisch
Social Security Law Sociale Zekerheid 6 Nee Juridisch
Blok 2
Overheid en Privaatrecht - 6 Ja Juridisch
Politicologie Openbaar Bestuur 6 Nee Niet-juridisch
Sociale Zekerheidsrecht Sociale Zekerheid 6 Nee Juridisch
Blok 3
Scriptie Recht en Bestuur - 12 Ja Juridisch
Modern Publiek Management - 6 Ja Niet-juridisch
Publiekrecht en duurzaamheid Omgevingsrecht 6 Nee Juridisch
Blok 4
Toezicht en Rechtshandhaving - 6 Ja Juridisch
European Sustainability Law Omgevingsrecht 6 Nee Juridisch
Staats- en Bestuursrecht in Eur. perspectief Openbaar Bestuur 6 Nee Juridisch
Vreemdelingenrecht Sociale Zekerheid 6 Nee Juridisch

* Studenten die in februari instromen beginnen met de vakken van blok 3 met uitzondering van de scriptie. Zij volgen in plaats van het Seminaar Beleidsanalyse het Seminaar Wetgeving. Studenten die in februari instromen kunnen tevens met behulp van videocolleges het vak Overheid en Privaatrecht in blok 3 afleggen en het hertentamen van dit vak aan het einde van blok 3 doen. Neem contact op met de Opleidingscoördinator Juridische Bestuurskunde Barbara Brink via b.brink rug.nl voor meer informatie over het instromen in februari.

** Deze informatie kan te allen tijde wijzigen. Neem voor de zekerheid contact op met de studieadviseurs via studieadvies-rechten rug.nl . Houd voor actuele informatie over vakinhoud de Ocasys in de gaten en raadpleeg regelmatig de StudentPortal.

Tags: Algemeen