Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Civiel effect in de bachelor Juridische Bestuurskunde

Datum:30 april 2021
Civiel effect in de bachelor Juridische Bestuurskunde
Civiel effect in de bachelor Juridische Bestuurskunde

In deze blog vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over het civiel effect in de bachelor Juridische Bestuurskunde.

Wat is het civiel effect?

Met het civiel effect wordt bedoeld dat jouw opleiding zodanig is samengesteld dat je toelaatbaar bent tot de advocatenopleiding, de selectie voor de opleiding tot rechterlijk ambtenaar of de selectie voor de opleiding voor officieren van justitie. Om het civiel effect te behalen dient de juridische opleiding aan een aantal (wettelijke) voorwaarden te voldoen.

Welke vakken moet ik volgen om het civiel effect te behalen?

Voor het behalen van het civiel effect in de bacheloropleiding moeten de volgende ‘civiel effect’-vakken succesvol worden afgerond: 

Welke vakken moet ik volgen in combinatie met de bachelor Juridische Bestuurskunde om het civiel effect te behalen?

De bachelor Juridische Bestuurskunde bevat een groot deel van de zogenaamde ‘civiel effect’-vakken, maar niet alle. Door het bachelorcurriculum van Juridische Bestuurskunde af te leggen, behaal je niet automatisch het civiel effect. Er zijn in totaal vier ‘civiel-effect’-vakken die niet in de bachelor Juridische Bestuurskunde zijn opgenomen. Die vier vakken moet je dus naast de vakken van de bachelor Juridische Bestuurskunde volgen om het civiel effect te behalen. Het gaat om de volgende vakken:

  • Strafrecht 2
  • Strafrecht 3
  • Handelsrecht
  • Burgerlijk Procesrecht

Deze vier vakken zijn gezamenlijk 30 ECTS (studiepunten). Dat betekent dat je naast de bachelor Juridische Bestuurskunde van 180 ECTS nog 30 ECTS moet volgen om het civiel effect te behalen. In totaal kom je dus op een studielast van 210 ECTS verdeeld over drie jaar.

Wanneer worden die vakken gegeven?

Hieronder volgt een overzicht van de vier vakken die je naast de bachelor Juridische Bestuurskunde moet volgen om het civiel effect te behalen samen met het blok dat ze worden aangeboden.

Civiel effect in de bachelor Juridische Bestuurskunde
Vak Blok ECTS
Strafrecht 2 1 5
Strafrecht 3 3 10
Handelsrecht 4 10
Burgerlijk Procesrecht 1 en 4 5

Welke studieplanning wordt aangeraden?

Het volgen van de vakken van het civiel effect bovenop de bachelor Juridische Bestuurskunde is qua studielast goed te overzien. Sommige studenten volgen in het tweede jaar van de bachelor Strafrecht 2 en Handelsrecht en in het derde jaar van de bachelor Burgerlijk Procesrecht en Strafrecht 3. Daarmee doe je 15 ECTS extra per jaar. Dit is slechts een voorbeeld! Je bent volledig vrij om het zelf in te plannen. Neem voor advies over studieplanning contact op met de studieadviseurs via: studieadvies-rechten rug.nl.

Is het mogelijk het civiel effect ná afronding van de bachelor te volgen?

Ja, dat kan. Let erop dat het niet wordt gezien als een tweede studie. De overheid wil langstudeerders voorkomen en heeft bepaald dat iedereen één studie tegen een gereduceerd tarief kan (≈ 2000,- per collegejaar) doen. Onder één studie wordt een bachelor + master verstaan. 

Stel dat je alle vakken van de bachelor Juridische Bestuurskunde succesvol hebt afgerond en daarna besluit om nog een jaar de vakken van het civiel effect te volgen. Je hebt jouw bachelordiploma al binnen, maar volgt dan nog bachelorvakken. Dat wordt gezien als het starten van een tweede studie. Het gevolg daarvan is dat je niet meer het gereduceerde tarief (≈ 2000,- per collegejaar) betaalt, maar het instellingsgeld (≈ 9000,- per collegejaar). Dat is dus veel duurder!

Voor advies en informatie hierover kun je contact opnemen met de studieadviseurs via studieadvies-rechten rug.nl.

Waar moet ik aangeven dat ik het civiel effect wil doen?

Je tekent je in voor de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde in Progress. Deze intekening dient uiterlijk in augustus te gebeuren. Hierover krijg je bericht van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Ieder blok teken je je in Progress in voor de vakken die je in dat blok wilt gaan volgen. Je tekent je dus in voor de ‘civiel effect’-vakken op het moment dat ze worden gegeven en dat je ze wilt volgen. 

In het tweede en derde jaar van de bachelor zul je bericht krijgen van de faculteit Rechtsgeleerdheid dat je je vakkenpakket ter beoordeling moet aanbieden aan de Examencommissie. Het aanbieden van jouw vakkenpakket verloopt via Progress. De instructies voor het aanbieden van het vakkenpakket krijg je van de faculteit. In het vakkenpakket geef je ook de vakken voor het civiel effect aan als 'extra curriculaire vakken', zodat deze vakken meegenomen worden op jouw bachelordiploma. Daarmee weet de universiteit dat je het civiel effect hebt behaald.

Wat kan ik met civiel effect na de bachelor Juridische Bestuurskunde?

Met een bachelordiploma Juridische Bestuurskunde ben je drempelloos toelaatbaar tot de master Recht en Bestuur (Juridische Bestuurskunde). Door de vier ‘civiel effect’-vakken naast de bachelor Juridische Bestuurskunde te volgen behaal je het civiel effect. Met het civiel effect kun je na de bachelor Juridische Bestuurskunde - naast de master Recht en Bestuur - ook de masters van het Nederlands recht volgen (Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht en Togamaster). 

Waar kan ik het civiel effect aanvragen?

Als je de vakken van het civiel effect tijdens je bachelor Juridische Bestuurskunde hebt gevolgd en je besluit een juridische master aan een andere universiteit te doen, dan heb je een verklaring van het civiel effect nodig. Deze verklaring van het civiel effect kun je aanvragen via het formulier bij de Centrale Studenten Administratie (CSA) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen omtrent studieplanning, civiel effect en Juridische Bestuurskunde?

Zie daarvoor onderstaand overzicht.

Onderwerp van de vraag Contactpersoon E-mail
Studieplanning Studieadviseurs studieadvies-rechten@rug.nl
Civiel effect Studieadviseurs ce-rechten@rug.nl
Juridische Bestuurskunde Opleidingscoördinator Barbara Brink b.brink@rug.nl

* Deze informatie kan te allen tijde wijzigen. Neem voor de zekerheid contact op met de studieadviseurs via studieadvies-rechten rug.nl .