Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenGeestelijke verzorging
Header image Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Godsdienst-pastoraal WerkAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
 • intake gesprek
Extra informatie:

Algemeen voorbereidende vakken (30 EC) en specifiek voorbereidende vakken (30 EC)

ReligiewetenschappenRijksuniversiteit Groningen

Schakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
 • intake gesprek
Extra informatie:

Specifiek voorbereidende vakken: Geestelijke verzorging in beeld, Professionele Ethiek, Filosofie als levenskunst en Trauma, rouw, zingeving en welzijn.

TheologieRijksuniversiteit Groningen

Schakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
 • intake gesprek
Extra informatie:

Specifiek voorbereidende vakken: Geestelijke verzorging in beeld, Professionele Ethiek, Filosofie als levenskunst en Trauma, rouw, zingeving en welzijn.

GodgeleerdheidAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Algemeen en specifiek voorbereidende vakken afhankelijk van het gevolgde programma

HumanistiekAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
 • intake gesprek
Extra informatie:

Algemeen en specifiek voorbereidende vakken afhankelijk van het gevolgde programma.

Theologie KlassiekAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
 • intake gesprek
Extra informatie:

Algemeen en specifiek voorbereidende vakken afhankelijk van het gevolgde programma.

Religie en LevensbeschouwingAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
 • intake gesprek
Extra informatie:

Algemeen en specifiek voorbereidende vakken afhankelijk van het gevolgde programma.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprek

The assessment interview is mentioned to talk about mutual expectations. You must pass through an assessmentprocedure to be admitted to the practical placement in the master programme.

taaltoets cijfer

The programme will be completely taught in Dutch. So you have to pass the NT2-exam (see www.duo.nl).

vooropleiding

Bachelor Theology or Religious Studies WO) with a bridging programme of 30 ECTS. Completed HBO- or WO-programme (bachelor of master) with a bridging programme of 60 ECTS (maximum).

The bridging programme contains courses as Philosophy, Ethics, History of Christianity, Philosophy of Religion, Islam, Psychology of Religion, Professional Ethics, Councelling and Group Dynamics, Philosophy as Art of Living and Therapy, Life, Suffering and Death in the Perspective of Religious Studies.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprek

Het intake gesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen te bespreken.

Om toegelaten te worden tot de stage in de master dien je voorafgaand aan de toelating tot de master een assessmentprocedure te doorlopen.

vooropleiding

Bachelor Theologie of Religiewetenschap (WO) met premaster van specifiek voorbereidende vakken (30 ECTS). Afgeronde HBO- of WO-opleiding (bachelor of master) met premaster van maximaal 60 ECTS, bestaande uit algemeen voorbereidende vakken en specifiek voorbereidende vakken.

schriftelijk verzoek

Een motivatiebrief waarin gereflecteerd wordt op de diverse leerlijnen binnen het portfolio van de premaster maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

overige toelatingseisen

De premaster bestaat voor 30 ECTS uit algemeen voorbereidende vakken en voor 30 ECTS uit specifiek voorbereidende vakken: Professionele ethiek, Trauma, rouw, zingeving en welzijn, Geestelijke Verzorging in beeld, Filosofie als levenskunst, Christianity and religious diversity (Engelstalig), Psychology and sociology of religion (Engelstalig), Religion and philosophy (Engelstalig), Islam (Engelstalig). Op basis van aangetoonde expertise kun je vrijstelling aanvragen voor een of meerdere vakken.

Aanmeldingsprocedure

Je meldt je aan in Studielink bij Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing. In je motievatiebrief geef je aan dat je je wil aanmelden voor de variant Geestelijke Verzorging.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Indien je na 1 september 1991 een doctoraal- of masterdiploma hebt behaald, betaal je het Instellingscollegegeldtarief II. Dit is een hoger collegegeld.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 maart 201901 september 2019
01 maart 202001 september 2020
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Praktische informatie
printView this page in: English