Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenGeestelijke verzorging (deeltijd)
Header image Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, volg je eerst een schakelprogramma.

Met deze bagage kun je met kennis en creativiteit inspelen op de huidige zin- en levensvragen. Met de levensbeschouwelijke leerlijn ontwikkel je je eigen levensbeschouwelijke identiteit en leer je deze te verwoorden. De master is beroepsgericht en heeft een open, kritische en wetenschappelijke benadering van het werkveld van de geestelijke verzorging. De opleiding is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging).

De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Als je wilt gaan werken met een ambtelijke binding aan een levensbeschouwelijk genootschap, heb je aanvullende scholing nodig.

Deze master is voor jou, als je in een veranderende zorgcontext de vertaalslag wilt maken tussen existentiële vragen en een passend zorgaanbod. Je bent niet bang op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Je hebt affiniteit met heel diverse spirituele vragen en bent geïnteresseerd in ethische discussies. Bovenal wil je mensen ondersteunen bij het zoeken naar zin(geving).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Theologie & Religiewetenschappen
Croho code
60824
Type opleiding
Master
Voertaal
Nederlands (75%), Engels (25%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
deeltijd
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
printView this page in: English