Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenProjectenEerdere projecten

Davideon

Davideon is een deels door Stichting SURF gefinancierd project, dat tot doel had het ontwerp van leermodulen voor de ontwikkeling van competenties op het gebied van de analyse van audiovisuele bronnen. Het project is op 31 december 2004 afgerond. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Davideon.
Informatie over projectopzet en -organisatie is ook te vinden bij SURF.

Laatst gewijzigd:29 november 2017 17:32