Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects

Ellipsconsortium

Het Ellipsconsortium is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (consortiumleider) en de Universiteit Leiden. In het verleden maakten ook de Universiteit van Tilburg, de Radboud Universiteit Nijmegen, Maastricht University en de Stichting SURF deel uit van het consortium.

Doel van het consortium is om hosting, onderhoud en doorontwikkeling van de applicatie Ellips, een web-gebaseerde oefenomgeving voor taalvaardigheidsonderwijs, voor de deelnemende instellingen te regelen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:27