Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Apollo 18

Apollo 18 is een vernieuwingsproject op het gebied van het taalvaardigheidsonderwijs. Onderwijsconcepten en programmatuur die zijn ontwikkeld in het kader van het eerdere SURF-project Digitalenklas worden bij meer talen en door meer studenten en docenten toegepast. Aan het project wordt deelgenomen door de opleidingen Engels, Noors, Romaanse Talen en Culturen (Spaans) en Talen en Culturen van het Midden Oosten van de Faculteit der Letteren van de RUG. Daarnaast participeert het talencentrum van de Universiteit van Tilburg in het project. Projectleider is Sake Jager.

Het project wordt medegefinancieerd door het Apollo-consortium. Op de website van dit consortium is nadere informatie te vinden over dit project.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26