Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Taal Vaardig

Het project Taal Vaardig is in september 2006 van start gegaan. Doel van het project is het taalvaardigheidsonderwijs te optimaliseren en aantrekkelijk te maken voor docenten en studenten. Een korte terugblik: in het voorjaar heeft een facultaire commissie nagedacht over mogelijkheden om het taalvaardigheidsonderwijs te vernieuwen. De uitgangspunten staan in de nota ‘Taal Vaardig’ die in mei is verschenen en in juni is besproken met de facultaire gemeenschap.

Op basis hiervan is in september 2006 de projectgroep taalvaardigheidsonderwijs (TVO) aan het werk gegaan. In de projectgroep zaten vertegenwoordigers van de grotere talenstudies en het talencentrum. In het eerste halfjaar is gewerkt aan het vaststellen van de doelen van taalvaardigheid voor verschillende studies en aan de opzet en organisatie van het onderwijs waarin nieuwe elektronische hulpmiddelen een belangrijke (maar niet dominante) rol spelen. Voor alle studieonderdelen die gericht zijn op taalvaardigheidsonderwijs zijn cursusbeschrijvingen ontwikkeld. De doelen zijn vertaald naar concrete werkvormen en onderwijsmateriaal wat vanaf september 2007 kan worden ingezet.

In september 2007 is het project voortgezet, maar nu met vertegenwoordigers van de kleinere talenstudies. Er wordt een traject doorlopen dat vergelijkbaar is met de grotere studies in 2006.

Momenteel bevindt het project zich in de afrondende fase waarbij o.a. de coördinatie van het ICT-gebruik en het gebruik/onderhoud van specifieke taalvaardigheidsapplicaties centraal staat.

Laatst gewijzigd:16 augustus 2023 11:29