Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Sprekenderwijs

Dit Apolloproject had tot doel spraaktoepassingen te realiseren binnen Blackboard met gebruik van het programma Wimba. Het is van start gegaan in december 2004. Toepassing vindt plaats binnen het taalvaardigheidsonderwijs. Het betrof een samenwerkingsproject van de RUG, Hanzehogeschool en Universiteit van Tilburg. Het ICTOL voerde de leiding binnen dit project. Binnen de Faculteit Letteren van de RUG waren de volgende opleidingen bij het project betrokken: Engels, Duits, RTC (Spaans), Finoegristiek (Fins), Talencentrum (Engels en Nederlands). Het project werd eind 2005 afgesloten.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26