Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

INTUIT

INTUIT (ENglish TUtoring through IT) was een SURF Onderwijsvernieuwingsproject. Doel van het project was om ICT te integreren en te implementeren in het taalvaardigheidsonderwijs Engels. Het Europees Referentiekader (CEFR) vormde hierbij het uitgangspunt.

Binnen het project werd in verschillende pilots onderzocht hoe de autonomie van de taalleerder verhoogd kan worden door de gerichte inzet van ICT. Te denken valt hierbij aan programma’s voor diagnostische toetsing, zelfstandig oefenen en het gebruik van een digitaal taalportfolio.

Het project werd officieel afgesloten op 1 april 2008.

Meer informatie vindt u op de site van het project.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26