Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Vernieuwing Theoriekunstonderwijs

Vernieuwing Theoriekunstonderwijs was een samenwerkingsproject tussen de Faculteit der Letteren, afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, en de Hanzehogeschool, afdeling Kunstonderwijs, dat tot doel had onderwijsmodules te ontwikkelen voor verschillende disciplines. De bijdrage van het ICTOL aan het project bestond uit advies en ondersteuning m.b.t. het gebruik van ICT binnen de verschillende modules.

 

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26