Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

VideoAktiv

In oktober 2004 werd gestart met het Europese project VideoAktiv. Dit project werd gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Socrates/Minerva. Penvoerder was de Glasgow Caledonian University. Overige partners waren de Vrije Universiteit, ATiT (België), de Universiteit van Nancy en de Baskische Universiteit (Bilbao). Binnen de RUG werkte het ICTOL samen met het UOCG. André Rosendaal verzorgde de coördinatie van de werkzaamheden van de RUG. Doel van VideoAktiv was het gezamenlijk opzetten van workshops op het gebied van streaming media, zowel face-to-face als virtueel, en het opzetten van een Europese community op het gebied van streaming media. Het project werd in 2006 afgerond.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26