Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Digitalenklas

Digitalenklas was een landelijk project, deels gefinancierd door de Stichting SURF, dat tot doel had het gebruik van ICT binnen het Hoger Talenonderwijs te bevorderen. Onderdelen van het project vormden het gebruik van Digitale Leeromgevingen (DLO's) in het talenonderwijs en de ontwikkeling van een specifieke leeromgeving voor het Talenonderwijs. Uitgebreide informatie over het project vindt u op de projectwebsite: http://www.let.rug.nl/coo/digitalenklas.

Dit project, dat in 2004 is afgesloten, heeft een vervolg gevonden in het Ellipsconsortium, dat tot doel heeft de in het kader van het project ontwikkelde programmatuur blijvend te exploiteren. Meer informatie vindt u op de website: http://www.ellipsconsortium.nl.

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 08:56