Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

VIP

Het VIP (Video-over-IP)-project had tot doel hoogwaardige tools te ontwikkelen voor het gebruik van video via het Internet. Letteren nam deel aan een pilot waarbij streaming video via state-of-the-art technieken kan worden ontsloten.

In het project, dat werd uitgevoerd als onderdeel van Gigaport, werd samengewerkt door een groot aantal partners, waaronder het Telematica Instituut, SURFNet, NOB, IBM, TNO, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de RUG.

Voor de Faculteit der Letteren werd een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee streaming video fragmenten voorzien kunnen worden van verschillende soorten annotaties (Dublin Core, keywords, automatische geluidstranscripten). Door koppeling aan geavanceerde zoektools kunnen de fragmenten vervolgens doorzocht worden en (delen ervan) worden aangeboden in zgn. playlists.

Het project werd afgesloten in 2001.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26