Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Av@lon

Audiovisueel Archief Letteren Online (Av@lon), is een samenwerkingsproject tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (voorheen het Nederlands Audiovisueel Archief, NAA) en SURFnet. In het kader van dit project is 150 uur audiovisueel archief materiaal via het internet beschikbaar gesteld voor onderwijsdoeleinden.

Doel van Av@lon-project is via het SURFnet-netwerk online en real-time streaming video- en audio van het Nederlands Audiovisueel Archief voor onderwijs beschikbaar te maken. Om de technische en didactische mogelijkheden van video-on-demand te verkennen, is in september 2000 een pilotproject gestart binnen de secties Journalistiek , Eigentijdse Geschiedenis en de Postdoctorale opleiding Radio- en Televisiejournalistiek.

In de Letterenbibliotheek zijn Multimedia-werkplekken gerealiseerd om de AV-fragmenten te kunnen bekijken en beluisteren.

Meer informatie over het project is beschikbaar via een speciaal voor dit doel ontwikkelde website. Via deze site is ook het gebruikte audiovisuele materiaal op te vragen: toegang tot dit materiaal is beperkt tot instellingen en organisaties die zijn aangesloren bij SURFnet. Vanwege de hoge kwaliteit is tevens een breedbandverbinding van min. 1 Mbps vereist.

In het verlengde van dit project participeerde de faculteit in het VIP-Project dat is opgezet om hoogwaardige tools voor ontsluiting en bewerking van streaming audio- en video te ontwikkelen.

Het Av@lon-project is in mei 2002 beëindigd en heeft een vervolg gekregen in de vorm van het landelijk project Davideon, dat inmiddels ook weer is afgesloten.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26