Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Projects Previous projects

Hologram

Inleiding
Hologram staat voor Hoger Onderwijs Leeromgeving voor Grammatica. Het is een raamwerkprogramma dat is ontwikkeld aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In de periode 1996 - 2001 is het programma verder ontwikkeld in samenwerking met de Letterenfaculteiten van de Universiteit Leiden en de Katholieke Universiteit Nijmegen voor toepassing binnen een groot aantal disciplines.

Met het programma kunnen docenten op betrekkelijk eenvoudige wijze oefeningen maken en die voorzien van gerichte feedback. Het aanbod van vragen wordt afgestemd op de prestaties van de student. De uitgebreide voortgangsregistratie loopt via het netwerk. Niet-herkende antwoorden worden centraal opgeslagen.

Hologram ondersteunt tevens het gebruik van multimedia (afbeeldingen, audio en video).

Momenteel bestaat het Hologram Consortium uit de volgende vijf instellingen:

Auteursmogelijkheden
Het auteursgedeelte stelt de docent in staat om de specifieke expertise op het eigen vakgebied zelfstandig te vertalen naar kwalitatief hoogwaardige courseware. De hypertekst voor het presenteren van de theorie wordt geschreven in een eenvoudig te bedienen hypertekst-editor.

Al het materiaal wordt volledig interactief aangemaakt en kan onmiddellijk in studentmodus worden uitgetest. Vanuit de oefeningen leiden hyperlinks naar de on-line theorie - rechtstreeks voor oriëntatie op de leerstof, of indirect vanuit de feedback voor verdere uitleg bij gegeven antwoorden. De hypertekst en het oefendeel zijn ook onafhankelijk van elkaar te gebruiken.

Sjablonen voor de meest voorkomende typen oefeningen (fill-in, drag-and-drop, en multiple choice) maken het samenstellen van gevarieerd oefenmateriaal betrekkelijk eenvoudig. De feedback bij de oefeningen kan worden meegekopieerd naar nieuwe oefeningen. Ook is het gebruik van variabelen in feedbackteksten mogelijk via een eenvoudig drag-and-drop mechanisme.

De docent krijgt door middel van een centraal registratiesysteem op het netwerk inzicht in de leerprestaties van individuele studenten en groepen studenten. Antwoorden van studenten op invulopgaven die door Hologram niet worden herkend, worden centraal opgeslagen zodat de docent ze eventueel later kan toevoegen aan de sets van mogelijke antwoorden.

Leermogelijkheden
De leermogelijkheden van Hologram voor de student bestaan uit interactief oefenen met uitgebreide feedback en het bestuderen van de leerstof (in hypertekstformaat).

Het programma is toegesneden op de individuele leerbehoefte van de student. Voor de verschillende onderdelen geldt een minimaal vereist beheersingsniveau waarop tijdens het oefenen met de leerstof wordt getoetst. Door de koppelingen naar de hypertekst-theorie is on-line bestuderen van de leerstof mogelijk.

Er worden geen beperkingen opgelegd ten aanzien van het aantal malen dat een oefening kan worden gemaakt (al wordt niet voor iedere poging een score toegekend) en de student kan naar believen voor- en achteruit bladeren door oefeningen en theorie.

De individuele scoregegevens worden opgeslagen in een centrale database op het netwerk voor latere raadpleging door student en docent.

Bij gebleken deficienties binnen een grammaticaal deelonderwerp kan het programma tijdens het oefenen extra verdiepingsstof aanbieden voor remediërende doeleinden.

Publicatie
De uitgangspunten van Hologram en de manier waarop het programma werkt zijn o.a. beschreven in:

Jager, S. "Hologram: a fully interactive environment for grammar teaching and learning"  in Ana Gimeno (ed.), Proceedings EuroCALL ’95. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, 1996.

Klik hier voor een Word-versie van genoemde publicatie.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26