Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyOrganisatieServices and facilitiesICT & EducationProjectsPrevious projects

Digitalenklas

Digitalenklas was een landelijk project, deels gefinancierd door de Stichting SURF, dat tot doel had het gebruik van ICT binnen het Hoger Talenonderwijs te bevorderen. Onderdelen van het project vormden het gebruik van Digitale Leeromgevingen (DLO's) in het talenonderwijs en de ontwikkeling van een specifieke leeromgeving voor het Talenonderwijs. Uitgebreide informatie over het project vindt u op de projectwebsite: http://www.let.rug.nl/coo/digitalenklas.

Dit project, dat in 2004 is afgesloten, heeft een vervolg gevonden in het Ellipsconsortium, dat tot doel heeft de in het kader van het project ontwikkelde programmatuur blijvend te exploiteren. Meer informatie vindt u op de website: http://www.ellipsconsortium.nl.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 16:51