Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologieOrganisatie

Bestuur en commissies

DO (Directeuren Overleg)

 • Veenstra, prof. dr. R. (voorzitter basiseenheid, directeur onderzoek)
 • Steverink, prof. dr. N. (directeur onderwijs)
 • Been, H. (financiën, adviserend lid)
 • Heuvel, M. (beleidsmedewerker, adviserend lid)
 • Hageman, R. (personeel & organisatie, adviserend lid)

Opleidingscommissie (OCS)

Voor de taken.

 • Boschloo, L.
 • Dijkstra, dr. J.
 • Elzinga, D.
 • Flache, prof dr A.
 • Glebbeek, dr A.C. (voorzitter)
 • Hermans, L.
 • Rol, dr. M.E.G.M.
 • Smaniotto, dr. R.C.
 • Steenbergen, dr. H. (adviseur)
 • Steverink, prof. dr. N.
 • Veenstra, drs.T.W. (adviseur)
 • Vries, M. de

Vaste commissie voor de Examens (VCES)

Dit is een commissie in het kader van de MUB. De examencommissie ziet erop toe dat het studieprogramma inhoudelijk van voldoende kwaliteit is/blijft. Verder bepaalt zij voor elke individuele student of hij/zij in voldoende mate aan alle verplichtingen heeft voldaan om het propedeutisch en/of het doctoraaldiploma te halen.

De examencommissie heeft een aantal bevoegdheden in het kader van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

 • Duijn, dr. M.A.J. van (voorzitter)
 • Bosman, dr. M.H. (secretaris)
 • Dijkstra, dr. J.K. (lid)
 • Tuinstra, dr. J. (lid UMCG)


Het secretariaat van de Examencommissie is te bereiken via mw. G.A. van Wijk (050-3637398) of per e-mail examencommissie.sociologie.gmw@rug.nl

Scriptieprijscommissie

Deze commissie beoordeelt de scripties voor de scriptieprijsvraag die jaarlijks wordt uitgereikt.

 • Dijkstra, dr. J. (voorzitter)
 • Bosman, dr. M.H. (secretaris)
 • Huisman, dr. J.M.E.

(Facultaire) Vaste Adviescommissie van het Onderwijs (VAOW)

Lid namens Sociologie :

 • Glebbeek, dr. A.C.

Facultaire werkgroep Voorlichting

Lid namens Sociologie:

 • Steenbergen, dr. H. (opleidingscoördinator)
(Facultaire) Vaste werkgroep Internationalisering

Lid namens Sociologie:

 • Dijkstra, dr. J.

Deze verzorgt ook de internationaliseringstaken binnen sociologie.

M&T-groep

De commissie houdt zich bij Sociologie bezig met de inhoud en vormgeving van het MTV-onderwijs ( Methoden, Technieken en Vaardigheden). Als de M&T-groep ingrijpende wijzigingen in het MTV-onderwijs wil doorvoeren dan doet zij een voorstel aan de Programmacommissie of Opleidingscommissie.

 • Dijkstra,dr. J.
 • Duijn, dr. M.A.J. van
 • Flache, prof. dr. A.
 • Heyse, dr. L.
 • Huisman, dr. J.M.E. (voorzitter)
 • Maes, dr. M.
 • Roos, drs. M.
 • Smaniotto, dr. R.C.
 • Steglich, dr. C.E.G.
 • Stulp, dr. G.
 • Veenstra, drs. T.W.

Tijdelijke leden: medewerkers die in een bepaalde periode verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in MTV-projecten, bijv. aio’s, postdocs)

(Facultaire) Vaste werkgroep Bibliotheek

Lid namens Sociologie :

 • Glebbeek, dr. A.C.

(Facultaire) Vaste ICT-werkgroep

Lid namens Sociologie :

 • Huisman, dr. J.M.E.

Werkgroep Webplatform

 • Flache, prof. dr. A. (onderzoek)
 • Steenbergen, dr. H. (onderwijs)
Laatst gewijzigd:12 juli 2018 12:47