Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBasiseenheden

Culturele Geografie

Als aanvulling op het facultaire onderzoeksthema 'welzijn, innovatie en ruimtelijke transformatie' en de focus van de universiteit op 'healthy ageing' en 'energie', heeft de basiseenheid Culturele Geografie haar onderzoeksfocus gericht op plaats, identiteit en welzijn. In het bijzonder onderzoeken we de relaties tussen mensen en plaatsen en de sociale ervaring van de veranderingen in landelijke en regionale gemeenschappen. De basiseenheid streeft ernaar theoretisch geïnformeerd, toegepast sociaal onderzoek te doen dat bijdraagt ​​ aan beleid en praktijk en een theoretische bijdrage levert. Ons onderzoek is geïntegreerd, interdisciplinair en transdisciplinair verspreid over sociale en culturele geografie, landschapsstudies, landelijke studies, sociale effecten en toerisme en verbindt verwante disciplines zoals sociologie van het platteland, omgevingspsychologie, genderstudies en die van onze collega-afdelingen in de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen: demografie, economische geografie en planologie. We maken gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, met een bijzondere belangstelling voor innovatieve methoden, inclusief visuele methodieken en locatie-gebaseerde toepassingen (GIS). We bestuderen de levenservaringen van de lokale bevolking over de hele wereld.

De focus op het thema ‘plaats, identiteit en welzijn’ wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken, waaronder: maatschappelijke betrokkenheid, vergrijzing en welzijn, innovatie en verandering van het platteland; erfgoed, verandering van het historisch landschap, dood en begrafenis, ondernemerschap, werkgelegenheid, huisvesting en woonomgeving voor verschillende groepen, sociale effecten, de sociale aspecten van nieuwe technologie, het bestuur, de sociale aspecten van de landbouw, de sociale aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de ervaringen van bezoekers en gastheren in het toerisme.

Ons onderzoek omvat de sociale relaties tussen mensen en plaatsen en de ervaring van de ruimtelijke transformatie. Wij zijn van mening dat het kennen van onze plaats centraal staat in de vorming en viering van onze menselijke identiteit en ons welzijn. Vormen van culturele expressie, zoals kunst, architectuur, rituelen en taal en ons begrip en waardering van natuur en landschap hangen samen met de fysieke omgeving in de creatie van onze individuele levensverhalen en dat van gemeenschappen. Op deze manier is de wijze waarop we ruimte en plaatsen construeren en transformeren een manifestatie van onze verbeelding en zelfbewustzijn. Zo vormen en definiëren we onze persoonlijke en collectieve identiteiten, gemeenschappen en plaatsen.

Voorzitter

Medewerkers

Promovendi

Secretaresse

Herta Macht Scriptieprijs

Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt. Lees meer over deze prijs.

Laatst gewijzigd:15 november 2018 16:46
printView this page in: English