Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Studiemateriaal

CD nascholingsmiddag
2022
 • Programma inclusief leerdoelen
 • Stralingsveiligheidsaspecten rondom het AGOR cyclotron door dr. Emiel van der Graaf (UMCG-Partrec / GARP-RUG)
 • RI&E dierenkliniek & Activering fixatiemaskers bij protonentherapie: het CD-examen van december ’21 door Age Froma, BAS (GARP-RUG)
 • Artificial Intelligence vs ALARA door Hendrik Erenstein, MSc (Hanzehogeschool)
2021
2020
2019
2017
2015
2014
2013
2012
 • Besluit Stralingsbescherming 2013 (mr. Carel Thijssen, Min. EZ)
 • De stralingsarts: zin of onzin! Kijk van een nieuwkomer (dr. Frank Jungbauer, A&G, UMCG)
 • Medische kwakzalverij (dr. Frits Pleiter, SBE, RUG)
 • Huiswerkopgave: Medische kwakzalverij
2011
 • Protonentherapie in Groningen - Stralingsbeschermingsaspecten (prof. dr. Sytze Brandenburg, KVI, RUG)
 • Mammascreening (dr. Frits Pleiter, SBE, RUG)
 • Mamascreening en -diagnostiek (Mw. dr. Monique Dorrius, UMCG)
 • Risicocommunicatie bij verschillen in risicoperceptie (dr. Martin Eggens, GGD-Groningen)
 • Huiswerkopgave: Borstkanker
2010
 • Stamceltherapie voor reparatie van stralingsschade (dr. Rob Coppes, RUG)
 • Bestraling van topazen (dr. Frits Pleiter, SBE, RUG)
 • SPECT/CT – Klinische data, dosimetrie en afscherming (ir. Roel Wierts, NGMB, MCG)
 • Huiswerkopgave: Bestraling van topazen
2009
2007
2006
2005
2004
Laatst gewijzigd:22 september 2022 14:29