Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Programma en leerdoelen

CD nascholingsmiddag
Programma van de nascholingsmiddag op donderdag 25 november 2021

Let op: de middag wordt fysiek georganiseerd - als Coronamaatregelen dit nodig maken, kan hiervan nog worden afgeweken. In elk geval zal er GEEN afsluitende borrel zijn.

Tijd Titel presentatie Spreker
13.00 - 13.15 uur Ontvangst
13.15 uur Dosisconversiecoëfficiënten voor externe bestraling en inwendige besmetting dr. Teun van Dillen (RIVM)
14.30 uur Pauze
15.00 uur Lutetium-177: rekenen aan productie & vervoer dr. Frits Pleiter (GARP – RUG)
15.45 uur Nieuwe methoden voor de productie van medische isotopen ir. Harrie Buurlage (CEO Shine Medical Technologies Europe - ovb)
plm. 16.45 uur Afsluiting
Opzet van de nascholingsmiddag 2021

De jaarlijkse nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van stralingsdeskundigen op te frissen, te actualiseren en te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend en coördinerend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 3 / coördinerend deskundige of hoger beschikken, maar kan daarnaast ook voor andere toezichthoudend deskundigen interessant zijn.

Leerdoel “Dosisconversiecoëfficiënten voor externe bestraling en inwendige besmetting”

De deelnemer is op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de rekenmethodiek voor de dosisconversiecoëfficiënten voor externe bestraling (ICRP-116) en inwendige besmetting via inhalatie & ingestie (ICRP-130).

NB.: Deze bijdrage is een enigszins bewerkte en uitgebreide versie van een scholingsbijdrage aan de NVS-nascholing ‘ICRP publicaties na ICRP-103’, gehouden op 9 juni 2021 (online).

Leerdoel “Lutetium-177: rekenen aan productie & vervoer”

Dit onderdeel wordt ontleend aan een vraagstuk uit het examen voor coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige van 14 december 2020, en valt in twee onderdelen uiteen die aandacht besteden aan respectievelijk het bepalen van de productie van Lu-177 en het vervoer daarvan.

De deelnemer kan op basis van de activeringsformule en andere gegevens de bestralingstijd in een kernreactor berekenen, nodig voor de productie van Lu-177.

De deelnemer kan voor het vervoer van radioactieve stoffen relevante gegevens uitrekenen, waaronder de transportindex, en kan de daarbij behorende etikettering van een collo bepalen.

Leerdoel “Nieuwe methoden voor de productie van medische isotopen” - ovb

De deelnemer kent een aantal alternatieven voor de productie van medische isotopen met een kernreactor. In het bijzonder kent de deelnemer de wijze van productie van Tc-99 met behulp van de door SHINE Medical Technologies geïntroduceerde technologie.

Laatst gewijzigd:15 november 2021 14:08