Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Programma en leerdoelen

CD nascholingsmiddag
Programma van de nascholingsmiddag op donderdag 23 november 2023.
 
Tijd
Titel presentatie
Spreker
12.45 uur
Ontvangst
13.00 uur
Beoordeling RI&E dierenartspraktijk met C-boog (examenvraagstuk CD examen mei '23)
Age Froma, BAS (GARP-RUG)
13.30 uur
Stralingsbeschermingsaspecten van leven en werk van J. Robert Oppenheimer - I

dr. Frans Wiersma (Univ. Utrecht)

14.45 uur
Pauze
15.15 uur
Detectie van 241-Am (o.b.v. bewerkt examenvraagstuk CD examen mei '23)
Age Froma, BAS
15.45 uur
Stralingsbeschermingsaspecten van leven en werk van J. Robert Oppenheimer - II
dr. Frans Wiersma
17.00 uur
Afsluiting
Opzet van de nascholingsmiddag

De jaarlijkse nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van stralingsdeskundigen op te frissen, te actualiseren en te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend en coördinerend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 3 / coördinerend deskundige of hoger beschikken, maar kan daarnaast ook voor andere toezichthoudend deskundigen interessant zijn.

In 2023 stond de nascholingsmiddag - met uitzondering van de openingsbijdrage - in het teken van een aantal consequenties die het werk en leven van Robert Oppenheimer hebben gehad voor de stralingsbescherming. Directe aanleiding hiervoor waren de in juli 2023 uitgekomen film 'Oppenheimer', en het eveneens in juli 2023 verschenen boek ' Splinters van de zon: fragmenten uit leven en werk van J. Robert Oppenheimer ' van de hand van Frans Kingma/Wiersma en Machiel Kleemans.

Leerdoelen “Beoordeling RI&E dierenartspraktijk met C-boog

Dit onderdeel wordt ontleend aan een vraagstuk uit het examen voor coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige van 8 mei 2023. De deelnemer oefent met de beoordeling van een door een niet deskundig persoon opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie. De deelnemer kan in dit verband afschermingsberekeningen uitvoeren en bepalen of een toepassing wel of niet vergunningplichtig is.

Leerdoel “Stralingsbeschermingsaspecten van leven en werk van Robert J. Oppenheimer

De deelnemer overziet de stralingshygiënische consequenties van kernsplijting in de meest brede zin van het woord. De deelnemer kent meetmethoden voor splijtstoffen. De deelnemer kent achtergrond en inhoud van de LNT-theorie. De deelnemer is globaal bekend met internationale regelgeving en verdragen op nucleair gebied. Voor dit onderdeel is door de docent een toelichting opgesteld waarin de te behandelen onderdelen worden benoemd. Deze toelichting behoort tot de lesstof en bevat de facto gedetailleerde leerdoelen.

Leerdoel “Detectie van 241-Am

Dit onderdeel wordt ontleend aan een vraagstuk uit het examen voor coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige van 8 mei 2023. De deelnemer kent aspecten van de detectie van alfadeeltjes en kan op basis van gegevens een netto teltempo en de fout daarin bepalen.

 
Laatst gewijzigd:24 november 2023 08:25