Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPsychologie
Header image Psychologie

Psychologie

Programma

 • 1e jaar

  he first year courses will introduce you to

  • general psychology
  • biological psychology
  • developmental psychology
  • personality psychology
  • social psychology
  • methods of research and statistics
  • history and applications

  Je krijgt introducties in:

  • algemene psychologie
  • biologische psychologie,
  • ontwikkelingspsychologie,
  • persoonlijkheidspsychologie,
  • sociale psychologie,
  • methoden van onderzoek en statistiek
  • geschiedenis en toepassingen

  In kleine groepen volg je vaardighedenonderwijs, begeleid door een docentmentor. Dit richt zich op:

  • het verwerven van elementaire academische vaardigheden (lezen, presenteren, schrijven, studievaardigheden)
  • het toepassen van statistische kennis en methoden van onderzoek
  • het leren van professionele methoden voor gespreksvoering en groepsdynamiek
 • 2e jaar

  The classes are subdivided in the spheres of action of a psychologist:

  • work, organizational and personnel psychology
  • cognitive psychology
  • clinical psychology
  • clinical neuropsychology
  • environment and social behaviour

  The teaching of skills takes place in small groups under the guidance of a teacher/mentor and focuses on:

  • acquiring basic academic skills (reading, presenting, writing, study skills)
  • applying statistical knowledge and research methods
  • learning professional methods of interviewing and the mastering of group dynamics

  De colleges zijn ingedeeld op basis van diverse werkvelden van psychologen:

  • arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
  • cognitieve psychologie
  • klinische psychologie
  • klinische neuropsychologie
  • omgeving en sociaal gedrag

  Statistiek, testtheorie en onderzoeksmethodologie worden als college en in practicumvorm gegeven. In kleine groepen leer je hoe je een eenvoudig onderzoek kunt opzetten, beschrijven, analyseren en presenteren. In de practica over professionele vaardigheden komen tests en diagnostiek aan de orde.

 • 3e jaar

  The first two years are the same for everyone and they have a broad orientation. You can now compose your courses to prepare optimally for on of the specializations of our master programmes. Also you can choose from many other courses within the field of psychology or from a different context, even at foreign universities.

  Important in this year is the bachelor thesis: an academic report about your own research project supervised by a staff member. During the writing of the thesis you can combine the knowledge that you have gained during your studies with statistical, diagnostic and methodological skills.

  De eerste twee studiejaren zijn voor iedereen hetzelfde en zijn breed georiënteerd. Je kunt nu je vakkenpakket zo samenstellen dat je je optimaal voorbereidt op specialisaties van onze masteropleidingen. Er is een ruime keuze aan andere vakken binnen of buiten de opleiding, ook aan buitenlandse universiteiten.

  Een belangrijk deel van het derde jaar vormt de bachelorthese. Dit is een wetenschappelijk verslag over een eigen onderzoek begeleid door een docent. De inhoudelijke kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan, komt hier samen met de statistische, diagnostische en methodologische vaardigheden.

Programma-opties

 • Honours College Rijksuniversiteit Groningen (honoursprogramma)

  Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat naast de reguliere bachelor- of masteropleiding gevolgd wordt.

  Het uitgangspunt van deze Honoursprogramma's is de ontwikkeling van talent en eigen initiatief. In het Bachelor Honoursprogramma staat hierbij de verdieping en verbreding centraal, terwijl het Master Honoursprogramma is gericht op het ontwikkelen van leiderschap. In beide Honoursprogramma's ligt de nadruk op een interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

 • Excellentieprogramma (honoursprogramma)

  Excellentieprogramma

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Overzicht van de psychologie
Statistiek I A
Academische vaardigheden
Introductie in onderzoeksmethoden
Geschiedenis van de psychologie
Statistiek I B
Ontwikkelingspsychologie
Sociale en cross-culturele psychologie
Gespreks- en groepsvaardigheden
Gespreks- en groepsvaardigheden
Biopsychologie
Persoonlijkheid en individuele verschillen
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Cognitieve psychologie (facultatief)
Introductie in de Klinische Neuropsychologie (facultatief)
Testtheorie en testgebruik
Gespreks- en diagnostische vaardigheden
Statistiek II
Psychologische werkvelden
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
Klinische psychologie
Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek
Sociale omgeving en gedrag
Onderzoeksmethoden: practicum
Statistiek III
Wetenschapstheorie

Our online course catalog provides detailed information about all courses via https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3274

Scroll down for the overview of courses of the Environmental Psychology track, click a course name for course details and description.

Please note: we also offer an English Bachelor Psychology, have look at http://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/

Kijk voor volledig overzicht met uitgebreide informatie alle vakken in onze Online Onderwijscatalogus via https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3274.

Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

De opleiding biedt de mogelijkheid om een minor aan een buitenlandse universiteit te volgen.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • very broad programme based on recognized and versatile expertise
 • easy access to the international world of research
 • learn from and interact with an international group of students and instructors
 • strong emphasis on integration research results

De Bachelor Psychologie in Groningen kent een internationaal georiënteerd programma, met een sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs.

There are 3 academic advisors for the Dutch programme and 2 for the English programme.

The academic advisors have office hours on Tuesday and Thursday and can be reached by appointment and by e-mail.

The academic advisor will invite students with problems in study progress.

The entire first year of the programme students belong to one same group. They are supported by tutors, who keep in close touch with the academic advisors.

In the propaedeutic course 'Writing and presenting' students get support at learning how to study in an academical environment, for example by writing a study schedule, exercising making summaries, mind maps and other study-help techniques.

When study problems seem to arise in the first year, the student will be referred to an academic advisor.

Finally there is a coach workshop, in which master students or recently graduated work and organizational psychology students learn how to coach, after which they coach co-students in the bachelor programme.

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maak je deel uit van eenzelfde groep. Je wordt begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs.

Daarnaast wordt er bij het eerstejaars vak 'Schrijven en presenteren' gewerkt aan begeleiding bij het leren studeren in een academische omgeving, bijvoorbeeld door het leren maken van studieplanning, oefenen met het maken van samenvattingen, mindmaps en andere studie-hulptechnieken. Wanneer er in het eerste jaar problemen met de studie lijken te ontstaan, word je doorverwezen naar een studieadviseur.

Verder kun je gecoacht worden door een masterstudent: er bestaat een coachwerkplaats waarin masterstudenten en pas afgestudeerde arbeids-, organisatie- en personeelspsychologen een korte opleiding tot coach volgen, waarna ze medestudenten uit de bacheloropleiding coachen.

 • Testimonial van Hariëtte Tienkamp

  Op de universiteit krijg je een grote verantwoordelijkheid

  Ik wilde graag meer weten over waarom mensen zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedragen en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Psychologie.

  Ik wilde graag meer weten over waarom mensen zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedragen en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Psychologie.

  Ik ben dit jaar begonnen met mijn studie. Van de vakken die op de middelbare school volgde, heb ik nu vooral veel aan Engels. Alle boeken zijn namelijk in het Engels!

  De studie komt overeen met wat ik verwachtte. In het eerste blok van het eerste jaar heb je elke week 4 uur het vak ‘Overzicht van de psychologie’. Daarin wordt de psychologie in een notendop behandeld. In de loop van de studie ga je steeds specifieker op de stof in. Deze opbouw vind ik erg prettig.

  Sinds kort woon ik op kamers. Dat betekent dus zelf boodschappen doen, koken en de was doen. Daaraan moest ik eerst wel even wennen. Die taken kosten ook tijd en moet je inplannen, zonder dat het ten koste gaat van je studeertijd.

  De studie vind ik goed te doen. Ik heb een planning gemaakt om alle leerstof voor de tentamens goed te kunnen leren voor een tentamenweek. Het is soms best lastig om studeren en ontspanning te combineren, maar toch heb ik nog wel tijd om gezellig met vrienden dingen te doen en te sporten.

  Scholieren zou ik het volgende willen meegeven: Oriënteer je goed en kijk of een studie echt bij je past. Probeer het studeren van tentamenstof meteen vanaf het begin bij te houden, een avond van tevoren een tentamen leren is er echt niet meer bij. Je krijgt nu geen toets meer over één hoofdstuk, maar over een heel boek en daarnaast nog andere tentamens in dezelfde week. Verder heb ik gemerkt dat de inhoud van een boek bij mij beter blijft hangen als ik de colleges bijwoon.

  Sluiten
  – Hariëtte Tienkamp
 • Testimonial van Annemarije Boersma

  Ik raad scholieren aan veel open dagen te bezoeken

  Ik heb veel voorlichtingsbijeenkomsten bezocht, omdat ik het moeilijk vond een studie te kiezen. Daarna twijfelde ik nog tussen Sociologie en Psychologie. Uiteindelijk sprak Psychologie me het meeste aan, omdat deze studie meer op mensen persoonlijk gericht is.

  Bij Psychologie doe je veel aan zelfstudie. Je moet daarom discipline kunnen opbrengen om te gaan studeren.

  Naast mijn studie maak ik tijd vrij voor mijn hobby’s: rotsklimmen, wielrennen en muziek maken. Daarnaast heb ik nog twee bijbaantjes.

  In de toekomst wil ik graag iets in de richting van de sociale psychologie gaan doen. Ik zou graag meer willen weten over waarom mensen in sociale omgevingen doen wat ze doen.

  Het liefst zou ik na mijn studie als recherchekundige bij de politie willen werken, maar het lijkt me ook erg leuk om in een coachende rol aan de slag te gaan binnen de sportpsychologie.

  Ik raad scholieren aan om veel open dagen te bezoeken. Je krijgt dan een goed beeld van de verschillende studies en de sfeer. Het is ook leuk om als je min of meer je keuze hebt gemaakt mee te doen aan een meeloopdag.

  Sluiten
  – Annemarije Boersma
 • Testimonial van Jessie Syme

  Groningen is the smallest place I've ever lived in, but it's got everything

  After I finished high school in South Africa I wanted to return to Europe. I'm half South-African and half English, and grew up in both countries. I looked around to see where I could study in English and found the psychology Bachelor's programme in Groningen. Psychology seemed like a good basis for all sorts of things, and I knew that even if I didn't end up working in the field of psychology, it would be a good background for something else. All that has been valuable..

  Sluiten
  – Jessie Syme
 • Opleidingsvideo

  Carolin Katzera, student Psychologie

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Barbara Wisse

  Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties.

  Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties. Ander werk komt voort uit mijn belangstelling voor emoties, veranderingen in organisaties, en de rol van het zelf in de context van organisaties.

  Sluiten
  – Barbara Wisse
 • Testimonial van Brian Ostafin

  Automatisme en verslaving

  Mijn onderzoek richt zich op mentale gewoontes (geautomatiseerde processen) en verslaving. Geautomatiseerde aandachts- en gedragsresponsen zijn nodig om gedrag naar natuurlijke beloningen te leiden, zoals goed voedsel en aantrekkelijke partners. Deze responsen kunnen echter sterk verbonden raken met verslavingsprikkels en zo bijdragen tot de vorming van gewoontes die blijven bestaan ondanks een bewuste wens om ze te beperken.

  In mijn onderzoek ga ik na welke rol deze geautomatiseerde verlangens spelen in de controle van verslavingsgedrag. Ik onderzoek ook hoe mindfulness-training kan helpen om dergelijke mentale gewoontes af te leren en daardoor zelfcontrole te vergroten.

  Sluiten
  – Brian Ostafin
 • Testimonial van Tom Postmes

  De wisselwerking tussen individu, groep en samenleving

  De mens is van nature een opmerkelijk sociaal en co-operatief wezen. Mensen voelen zich niet alleen prettig in groepen en sociale netwerken, ze construeren met elkaar hele samenlevingen. Die groepsprocessen leveren enorme voordelen op voor ieder individu. Toch ziet de mens zichzelf in toenemende mate als uniek en autonoom. Die wisselwerking tussen individu, groep en samenleving staat centraal in mijn onderzoek.

  Sluiten
  – Tom Postmes
 • Testimonial van docent Don van Ravenzwaaij

  Don van Ravenzwaaij – Assistant Professor in Statistics

  Ik geef les binnen de Bachelor psychologie en de Research Master in Behavioural and Social Sciences. Ik geef onder andere de vakken Statistics en Statistical Solutions to Problems in Psychology. Deze vakken verzorg ik geheel Engelstalig.

  Ik begon als zoveel andere studenten aan het vak statistiek met het idee dat statistiek nou eenmaal een verplichte horde was. Maar ik ging het door m’n studie heen steeds leuker vinden. Zo kwam ik er achter dat statistiek geen abstract idee is wat in de collegezaal blijft hangen: je kunt het in het dagelijks leven toepassen. Een voorbeeld hiervan is bij bordspelen. Tijdens een potje Risk twijfelde ik met hoeveel legers ik mijzelf het beste kon verdedigen. Dankzij mijn eerstejaars statistiek vak kwam ik op het idee dat ik statistiek kon gebruiken om uit te rekenen wat optimaal was! Niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de dagelijkse praktijk

  Wat is nou mijn eigen passie als onderzoeker? Ik vind mijn vakgebied in zekere zin wetenschap overstijgend. Statistiek is een middel dat gebruikt wordt om uit een heleboel verschillende vakgebieden conclusies te trekken. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt en dat probeer ik altijd op de studenten over te brengen. Met redelijk succes ook; er zijn altijd fanatieke studenten die verder willen komen in de statistiek.

  Statistiek past binnen de opleiding psychologie door de sociale cases waar we mee werken. In principe is statistiek overal toepasbaar, alleen per studie verandert wel de methode die je gebruikt. De studie psychologie is ontzettend breed. Je kunt onderzoek doen naar veel verschillende onderwerpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar “speedy decision making”: hoe nemen mensen onder tijdsdruk beslissingen? Met psychologie kan je natuurlijk veel thema's behandelen; maar uiteindelijk gaat het allemaal over onszelf.

  Psychologie in Groningen is in vergelijking met andere psychologie opleidingen in Nederland erg onderzoek gericht. Dat betekent  dat studenten  verhoudingsgewijs een brede statistische vooropleiding krijgen. Het grootste voordeel hiervan is dat wanneer je ambities hebt om de wetenschap in te gaan, je hier aan het goede adres bent.

  Sluiten
  – docent Don van Ravenzwaaij
 • Testimonial van Laurent Krook

  Docent Onderzoeksmethoden, Academic Skills en begeleider voor Bachelor thesis

  Ik geef les bij de onderwijseenheid. Dat houdt in dat je een selectie van de basisvakken van de bachelor psychologie, zowel de Engels- als de Nederlandstalige opleiding doceert.

  Ik verzorg in 3 dagen een viertal vakken, namelijk onderzoeksmethoden, de bachelor thesis, onderzoekspractica en de mentorgroepen. De andere 2 dagen van de week doe ik dingen voor mezelf, buiten de bachelor psychologie om. Vaak probeer ik zelf programmeerervaring op te doen in de ICT richting, voornamelijk met het oog op dataverzameling en analyse. 

  Ik heb zelf de interfacultaire research master Behavioral and Cognitive Neuroscience afgerond. Mijn originele plan was om daarna een PhD traject te volgen. Ik heb wel gesolliciteerd maar dat werd het uiteindelijk net niet. Hierna heb ik gesolliciteerd bij de onderwijseenheid en kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vind om les te geven dan om onderzoek te doen.

  Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat de onderwijseenheid een soort alomvattend idee is: elke student moet deze vakken volgen. Je leert studenten de basis van het academisch leren; academisch schrijven, academisch presenteren of bijvoorbeeld empirisch onderzoek verrichten. Je legt de fundering voor een academische toekomst, vervolgens kunnen studenten zelf onderzoeken wat echt hun interesses zijn bij de meer gespecialiseerde afdelingen.

  Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar. Het is een heel breed concept dus net als binnen de psychologie zijn er weer allemaal kleinere vakgebieden. Het is heel leuk om samen te leren van verschillende disciplines en in te zien hoe je verschillende disciplines met elkaar kan verbinden. Ik denk dat voor veel mensen een bachelor psychologie en een master in een psychologische richting een ontzettend goede fundering is voor een carrière. Ongeacht de richting van hun opleiding of het werk dat ze willen doen, omdat het zó alomvattend is.

  Als aankomend student kan je hier een hele internationale omgeving verwachten omdat we zowel de Engelstalige als Nederlandstalige Bachelor psychologie aanbieden. Studenten krijgen hier ook veel vrijheid. Er zijn veel mogelijkheden om zelf je vakkenpakket samen te stellen en met eigen initiatieven en ideeën aan te komen. Verder kan je natuurlijk een ontzettend leuke, jonge en bruisende stad verwachten.  

  Sluiten
  – Laurent Krook
printOok beschikbaar in het: English