Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPsychologie
Header image Psychologie

Psychologie

Programma

 • 1e jaar

  he first year courses will introduce you to

  • general psychology
  • biological psychology
  • developmental psychology
  • personality psychology
  • social psychology
  • methods of research and statistics
  • history and applications

  Je krijgt introducties in:

  • algemene psychologie
  • biologische psychologie,
  • ontwikkelingspsychologie,
  • persoonlijkheidspsychologie,
  • sociale psychologie,
  • methoden van onderzoek en statistiek
  • geschiedenis en toepassingen

  In kleine groepen volg je vaardighedenonderwijs, begeleid door een docentmentor. Dit richt zich op:

  • het verwerven van elementaire academische vaardigheden (lezen, presenteren, schrijven, studievaardigheden)
  • het toepassen van statistische kennis en methoden van onderzoek
  • het leren van professionele methoden voor gespreksvoering en groepsdynamiek
 • 2e jaar

  The classes are subdivided in the spheres of action of a psychologist:

  • work, organizational and personnel psychology
  • cognitive psychology
  • clinical psychology
  • clinical neuropsychology
  • environment and social behaviour

  The teaching of skills takes place in small groups under the guidance of a teacher/mentor and focuses on:

  • acquiring basic academic skills (reading, presenting, writing, study skills)
  • applying statistical knowledge and research methods
  • learning professional methods of interviewing and the mastering of group dynamics

  De colleges zijn ingedeeld op basis van diverse werkvelden van psychologen:

  • arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
  • cognitieve psychologie
  • klinische psychologie
  • klinische neuropsychologie
  • omgeving en sociaal gedrag

  Statistiek, testtheorie en onderzoeksmethodologie worden als college en in practicumvorm gegeven. In kleine groepen leer je hoe je een eenvoudig onderzoek kunt opzetten, beschrijven, analyseren en presenteren. In de practica over professionele vaardigheden komen tests en diagnostiek aan de orde.

 • 3e jaar

  The first two years are the same for everyone and they have a broad orientation. You can now compose your courses to prepare optimally for on of the specializations of our master programmes. Also you can choose from many other courses within the field of psychology or from a different context, even at foreign universities.

  Important in this year is the bachelor thesis: an academic report about your own research project supervised by a staff member. During the writing of the thesis you can combine the knowledge that you have gained during your studies with statistical, diagnostic and methodological skills.

  De eerste twee studiejaren zijn voor iedereen hetzelfde en zijn breed georiënteerd. Je kunt nu je vakkenpakket zo samenstellen dat je je optimaal voorbereidt op specialisaties van onze masteropleidingen. Er is een ruime keuze aan andere vakken binnen of buiten de opleiding, ook aan buitenlandse universiteiten.

  Een belangrijk deel van het derde jaar vormt de bachelorthese. Dit is een wetenschappelijk verslag over een eigen onderzoek begeleid door een docent. De inhoudelijke kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan, komt hier samen met de statistische, diagnostische en methodologische vaardigheden.

Programma-opties

 • Honours College Rijksuniversiteit Groningen (honoursprogramma)

  Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat naast de reguliere bachelor- of masteropleiding gevolgd wordt.

  Het uitgangspunt van deze Honoursprogramma's is de ontwikkeling van talent en eigen initiatief. In het Bachelor Honoursprogramma staat hierbij de verdieping en verbreding centraal, terwijl het Master Honoursprogramma is gericht op het ontwikkelen van leiderschap. In beide Honoursprogramma's ligt de nadruk op een interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

 • Excellentieprogramma (honoursprogramma)

  Excellentieprogramma

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Overzicht van de psychologie
Statistiek I A
Academische vaardigheden
Introductie in onderzoeksmethoden
Geschiedenis van de psychologie
Statistiek I B
Ontwikkelingspsychologie
Sociale en cross-culturele psychologie
Gespreks- en groepsvaardigheden
Gespreks- en groepsvaardigheden
Biopsychologie
Persoonlijkheid en individuele verschillen
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Cognitieve psychologie (facultatief)
Introductie in de Klinische Neuropsychologie (facultatief)
Testtheorie en testgebruik
Gespreks- en diagnostische vaardigheden
Statistiek II
Psychologische werkvelden
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
Klinische psychologie
Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek
Sociale omgeving en gedrag
Onderzoeksmethoden: practicum
Statistiek III
Wetenschapstheorie

Our online course catalog provides detailed information about all courses via https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3274

Scroll down for the overview of courses of the Dutch Bachelor, click a course name for course details and description.

Please note: we also offer an English Bachelor Psychology, have look at http://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/

Kijk voor volledig overzicht met uitgebreide informatie alle vakken in onze Online Onderwijscatalogus via https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3274.

Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

De opleiding biedt de mogelijkheid om een minor aan een buitenlandse universiteit te volgen.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • the Psychology department in Groningen is ranked #29 in the world according to World University Rankings
 • very broad programme based on recognized and versatile expertise
 • easy access to the international world of research
 • learn from and interact with an international group of students and instructors
 • strong emphasis on integration research results
 • de afdeling Psychologie staat op de 29e plaats in de wereldranglijst volgens de World University Rankings
 • we bieden een internationaal georiënteerd programma, met sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs

There are 3 academic advisors for the Dutch programme and 2 for the English programme.

The academic advisors have office hours on Tuesday and Thursday and can be reached by appointment and by e-mail.

The academic advisor will invite students with problems in study progress.

The entire first year of the programme students belong to one same group. They are supported by tutors, who keep in close touch with the academic advisors.

In the propaedeutic course 'Writing and presenting' students get support at learning how to study in an academical environment, for example by writing a study schedule, exercising making summaries, mind maps and other study-help techniques.

When study problems seem to arise in the first year, the student will be referred to an academic advisor.

Finally there is a coach workshop, in which master students or recently graduated work and organizational psychology students learn how to coach, after which they coach co-students in the bachelor programme.

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maak je deel uit van eenzelfde groep. Je wordt begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs.

Daarnaast wordt er bij het eerstejaars vak 'Schrijven en presenteren' gewerkt aan begeleiding bij het leren studeren in een academische omgeving, bijvoorbeeld door het leren maken van studieplanning, oefenen met het maken van samenvattingen, mindmaps en andere studie-hulptechnieken. Wanneer er in het eerste jaar problemen met de studie lijken te ontstaan, word je doorverwezen naar een studieadviseur.

Verder kun je gecoacht worden door een masterstudent: er bestaat een coachwerkplaats waarin masterstudenten en pas afgestudeerde arbeids-, organisatie- en personeelspsychologen een korte opleiding tot coach volgen, waarna ze medestudenten uit de bacheloropleiding coachen.

 • Testimonial van student Jessie Syme

  Groningen is the smallest place I've ever lived in, but it's got everything

  After I finished high school in South Africa I wanted to return to Europe. I'm half South-African and half English, and grew up in both countries. I looked around to see where I could study in English and found the psychology Bachelor's programme in Groningen. Psychology seemed like a good basis for all sorts of things, and I knew that even if I didn't end up working in the field of psychology, it would be a good background for something else. All that has been valuable..

  Sluiten
  – student Jessie Syme
 • Testimonial van student Maaike Mulder

  Mijn advies is om vooral langs te gaan bij de RUG om sfeer te proeven. Ik voelde me namelijk tijdens de open dagen direct vertrouwd met de universiteit.

  Mijn naam is Maaike Mulder. Ik ben 22 jaar oud en ik zit nu in het derde jaar van de Bachelor Psychologie. Ik kom zelf uit Groningen, dus de keuze om ook hier te gaan studeren, was voor mij snel gemaakt.

  Ik merkte direct veel verschil tussen het studeren aan de RUG en tussen het middelbare schoolleven. Vergeleken met de middelbare school heb ik bij Psychologie relatief weinig contacturen per week, de rest is thuisstudie. Dit was wel even wennen, maar de vrijheid die je krijgt om je tijd zelf in te delen vond ik fijn. Verder heb ik ervaren dat de RUG je als gloednieuwe student goed informeert over wat er allemaal van je verwacht wordt binnen je studie, maar ook wat er allemaal te doen is buiten je studie. Hiermee bedoel ik onder andere de introductie van de studievereniging, commissies en studenten(sport)verengingen.

  De Bachelor Psychologie vind ik goed georganiseerd en opgebouwd. In het eerste jaar krijg je vakken in vrijwel elke richting uit de psychologie. Vervolgens volg je in je tweede jaar nog een aantal theorievakken en leer je vooral veel over het doen van onderzoek en gespreksvoering. Je derde jaar mag je volledig zelf invullen qua vakken, zodat je meer kunt leren over de onderwerpen die jij leuk vindt of kan je juist verdieping geven aan nieuwe en meer onbekende onderwerpen. Binnen dit jaar heb ik bijvoorbeeld de minor Neurowetenschappen aan de Faculteit Science and Engineering gedaan.

  Mijn advies is om vooral langs te gaan bij de RUG om sfeer te proeven. Ik voelde me namelijk tijdens de open dagen direct vertrouwd met de universiteit.

  Sluiten
  – student Maaike Mulder
 • Testimonial van

  Studenten over de selectie

 • Testimonial van
 • Opleidingsvideo

  Carolin Katzera, student Psychologie

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van docent Don van Ravenzwaaij

  Don van Ravenzwaaij – Universitair docent Statistiek

  Ik geef les binnen de Bachelor psychologie en de Research Master in Behavioural and Social Sciences. Ik geef onder andere de vakken Statistics en Statistical Solutions to Problems in Psychology. Deze vakken verzorg ik geheel Engelstalig.

  Ik begon als zoveel andere studenten aan het vak statistiek met het idee dat statistiek nou eenmaal een verplichte horde was. Maar ik ging het door m’n studie heen steeds leuker vinden. Zo kwam ik er achter dat statistiek geen abstract idee is wat in de collegezaal blijft hangen: je kunt het in het dagelijks leven toepassen. Een voorbeeld hiervan is bij bordspelen. Tijdens een potje Risk twijfelde ik met hoeveel legers ik mijzelf het beste kon verdedigen. Dankzij mijn eerstejaars statistiek vak kwam ik op het idee dat ik statistiek kon gebruiken om uit te rekenen wat optimaal was! Niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de dagelijkse praktijk

  Wat is nou mijn eigen passie als onderzoeker? Ik vind mijn vakgebied in zekere zin wetenschap overstijgend. Statistiek is een middel dat gebruikt wordt om uit een heleboel verschillende vakgebieden conclusies te trekken. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt en dat probeer ik altijd op de studenten over te brengen. Met redelijk succes ook; er zijn altijd fanatieke studenten die verder willen komen in de statistiek.

  Statistiek past binnen de opleiding psychologie door de sociale cases waar we mee werken. In principe is statistiek overal toepasbaar, alleen per studie verandert wel de methode die je gebruikt. De studie psychologie is ontzettend breed. Je kunt onderzoek doen naar veel verschillende onderwerpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar “speedy decision making”: hoe nemen mensen onder tijdsdruk beslissingen? Met psychologie kan je natuurlijk veel thema's behandelen; maar uiteindelijk gaat het allemaal over onszelf.

  Psychologie in Groningen is in vergelijking met andere psychologie opleidingen in Nederland erg onderzoek gericht. Dat betekent dat studenten verhoudingsgewijs een brede statistische vooropleiding krijgen. Het grootste voordeel hiervan is dat wanneer je ambities hebt om de wetenschap in te gaan, je hier aan het goede adres bent.

  Sluiten
  – docent Don van Ravenzwaaij
 • Testimonial van lecturer Laurent Krook

  Laurent Krook - Docent Onderzoeksmethoden, Academische Vaardigheden en begeleider voor Bachelor theses

  Ik geef les bij de onderwijseenheid. Dat houdt in dat je een selectie van de basisvakken van de bachelor psychologie, zowel de Engels- als de Nederlandstalige opleiding doceert.

  Ik verzorg in 3 dagen een viertal vakken, namelijk onderzoeksmethoden, de bachelor thesis, onderzoekspractica en de mentorgroepen. De andere 2 dagen van de week doe ik dingen voor mezelf, buiten de bachelor psychologie om. Vaak probeer ik zelf programmeerervaring op te doen in de ICT richting, voornamelijk met het oog op dataverzameling en analyse.

  Ik heb zelf de interfacultaire research master Behavioral and Cognitive Neuroscience afgerond. Mijn originele plan was om daarna een PhD traject te volgen. Ik heb wel gesolliciteerd maar dat werd het uiteindelijk net niet. Hierna heb ik gesolliciteerd bij de onderwijseenheid en kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vind om les te geven dan om onderzoek te doen.

  Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat de onderwijseenheid een soort alomvattend idee is: elke student moet deze vakken volgen. Je leert studenten de basis van het academisch leren; academisch schrijven, academisch presenteren of bijvoorbeeld empirisch onderzoek verrichten. Je legt de fundering voor een academische toekomst, vervolgens kunnen studenten zelf onderzoeken wat echt hun interesses zijn bij de meer gespecialiseerde afdelingen.

  Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar. Het is een heel breed concept dus net als binnen de psychologie zijn er weer allemaal kleinere vakgebieden. Het is heel leuk om samen te leren van verschillende disciplines en in te zien hoe je verschillende disciplines met elkaar kan verbinden. Ik denk dat voor veel mensen een bachelor psychologie en een master in een psychologische richting een ontzettend goede fundering is voor een carrière. Ongeacht de richting van hun opleiding of het werk dat ze willen doen, omdat het zó alomvattend is.

  Als aankomend student kan je hier een hele internationale omgeving verwachten omdat we zowel de Engelstalige als Nederlandstalige Bachelor psychologie aanbieden. Studenten krijgen hier ook veel vrijheid. Er zijn veel mogelijkheden om zelf je vakkenpakket samen te stellen en met eigen initiatieven en ideeën aan te komen. Verder kan je natuurlijk een ontzettend leuke, jonge en bruisende stad verwachten.

  Sluiten
  – lecturer Laurent Krook
 • Testimonial van lecturer Joost Heutink

  Joost Heutink - Universitair docent Klinische Neuropsychologie

  Mijn naam is Joost Heutink en ik ben universitair docent binnen de bachelor Psychologie en de master Klinische Neuropsychologie. Studenten kunnen mij in hun tweede jaar terugzien bij het vak Introductie in de klinische neuropsychologie. In de bachelor heeft neuropsychologie maar een kleine rol, maar het is een ontzettend interessant vakgebied! Ik wil studenten dan ook graag enthousiasmeren voor de gelijknamige master.

  Binnen het vakgebied van de neuropsychologie onderzoeken we de relatie tussen hersenen en gedrag. Bij mensen met een aangeboren of op latere leeftijd opgelopen hersenaandoening kunnen er stoornissen zijn in onder andere perceptie, taal, geheugen, motoriek, aandacht, planning en gedrag. Deze stoornissen leren ons veel over hoe de hersenen werken. Met deze kennis kunnen we patiënten beter helpen om zo goed mogelijk met hun functiebeperking om te gaan en optimaal te participeren in de maatschappij. Dit is precies wat ik zo mooi vind aan mijn werk: de verwevenheid tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische beroepspraktijk, waarin de patiënt centraal staat.

  Patiënten spelen ook binnen mijn colleges een belangrijke rol. Ik presenteer veel casussen en er komen ook mensen met een hersenaandoening tijdens hoorcolleges vertellen over de problemen die ze ervaren. De wetenschappelijke theorieën die ik in mijn vak behandel helpen studenten om de problemen van deze mensen te begrijpen. Tegelijkertijd helpen de patiënten ook om theorieën te toetsen en in een context te plaatsen. Studenten leren zo met een kritische blik naar theorieën te kijken, waarbij deze niet abstract blijven. Je ziet het direct terug in de praktijk!

  Neuropsychologie is bovendien erg interessant omdat het constant in ontwikkeling is. Er worden namelijk steeds nieuwe dingen over de hersenen ontdekt. Door middel van onderzoek begrijpen we de hersenen steeds iets beter, wat we vervolgens ten goede aanwenden!

  Sluiten
  – lecturer Joost Heutink
printView this page in: English