Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Education BSS

Aanvullende voorwaarden voor studenten met colloquium doctum

Heb je geen diploma dat toelating geeft tot één van onze bacheloropleidingen Pedagogische Wetenschappen, Psychologie of Sociologie, én ben je minimaal 21 jaar op het moment dat je studie start, dan kan je in aanmerking komen voor toelating middels het colloquium doctum.

Let op!
In Studielink kun je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account overslaan. De RUG krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding hebt en zal je verder informeren over de mogelijkheden voor het doen van een 21+ toets.

Om met het colloquium doctum in te stromen in één van onze bacheloropleidingen Pedagogische Wetenschappen, Psychologie of Sociologie, moet je kunnen aantonen dat je voldoende voorkennis op VWO-6 niveau hebt door middel van één of meerdere aanvullende examens. Op deze pagina vind je informatie over de vooropleidingseisen, hoe je hieraan kunt voldoen en welke stappen je moet ondernemen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de toelatingscommissie Bacheloropleidingen. Zij zijn te bereiken via: toelatingstoetsen.gmw@rug.nl

Nadere vooropleidingseisen

Bacheloropleiding

Nadere vooropleidingseisen (VWO-niveau)

Psychologie

Wiskunde
Engels
Biologie

Pedagogische Wetenschappen

Wiskunde
Engels

Sociologie

Wiskunde
Engels

Vrijstelling nadere vooropleidingseisen

Indien je van mening bent dat je voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, los van de genoemde toelatingsexamens, kun je een verzoek indienen voor het verlenen van vrijstelling voor één of meerdere vakken. Je kunt je verzoek indienen door een e-mail te sturen naar toelatingstoetsen.gmw rug.nl, met toevoeging van de relevante behaalde certificaten ter ondersteuning van je vrijstellingsaanvraag.

Voor meer informatie over vrijstelling voor Engels, raadpleeg deze pagina.

Toelatingsexamens

De toelatingscommissie neemt sinds het academisch jaar 2023-2024 geen toetsen of examens meer af. Je kunt toelatingsexamens afleggen bij de onderstaande instituten. Toelatingsexamens van andere instituten worden niet geaccepteerd. Je dient je zelf voor te bereiden en aan te melden voor deze examens.

Toets

Geaccepteerde certificaten*

Wiskunde

CCVX , Boswell-Bèta instituut , Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde
Zowel wiskunde a als wiskunde b wordt geaccepteerd.

Engels

IELTS (academic), TOEFL IBT (internet-based), Cambridge English (zie onderstaande tabel voor de benodigde scores op deze verschillende toetsen). Voor de IELTS (academic) geldt dat de 'home edition' ook wordt geaccepteerd.

Let op: de toets scores mogen niet ouder zijn dan twee jaar (met uitzondering van de Cambridge).

Biologie

CCVX , Boswell-Bèta instituut

* Voor de toetsen worden verschillende ‘slagingscriteria’ gehanteerd. Zie onderstaande tabel.

Engels IELTS, TOEFL, Cambridge

Score →

Test ↓

Overall

Speaking

Writing

IELTS (Academic)

6.5

6.0

6.0

TOEFL IBT*

(internet-based)

90

19

21

Cambridge English

Cambridge C1 Advanced or Cambridge C2 Proficiency

C, B, A

Daarnaast worden vwo-certificaten van geaccrediteerde instellingen in Nederland ook goedgekeurd. VWO-deelcertificaten (ook voor Engelse taalvaardigheid) kun je tevens behalen aan een instelling voor middelbaar onderwijs voor het betreffende vak. Deze certificaten kunnen in de regio Groningen ook gehaald worden bij het Alfa College of Luzac College. Via afstandsonderwijs bij bijvoorbeeld LOI, NTI of NHA kun je jezelf eventueel voorbereiden op een Staatsexamen. Houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot en met 31 december kunt aanmelden.

Procedure

Iedere aanmelding wordt door de toelatingscommissie Bacheloropleidingen zorgvuldig beoordeeld op kennis, inzicht en vaardigheden. Zie hieronder de procedures per opleiding.

Psychologie

 1. Meld je vóór 15 januari aan via Studielink; deze aanmelding betreft een verzoek tot inschrijving.
 2. Binnen vier weken ontvang je een brief met meer informatie over de nadere vooropleidingseisen en hoe hieraan te voldoen. Mocht je nog een aanvullend examen moeten afleggen voor één van de bovenstaande vakken, dan dien je het certificaat of diploma te uploaden vóór 15 juli. In de informatiebrief wordt beschreven hoe je dit kunt doen. 
 3. Na het uploaden van het certificaat of diploma wordt er binnen 4 weken beoordeeld of je hiermee voldoet aan de nadere vooropleidingseisen. Je ontvangt hierover bericht. 
 4. Om te zien welke verdere stappen met betrekking tot toelating en inschrijving je mogelijk nog meer moet nemen, raadpleeg je de Student Portal. De afdeling Studenten Informatie en Administratie (SIA) informeert je hier via e-mail ook met regelmaat over. Indien je uiteindelijk aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je uiteindelijk van SIA een verklaring van inschrijving.

Let op:

➢     Indien je je voor Psychologie aanmeldt, moet je tevens deelnemen aan de selectieprocedure.
➢     De deadline voor het aanleveren van de certificaten is 15 juli. Aangezien het kan voorkomen dat je na 15 juli nog een plek toegewezen krijgt, is het van belang dat je vóór de deadline de vereiste certificaten hebt behaald en doorgegeven.

Wanneer je uitstel wilt aanvragen voor het aanleveren van de certificaten, dan kan dit tot 15 juli. Vul hiervoor het volgende formulier in. Je krijgt dan uitstel tot 20 augustus. 
Dien deze aanvraag echter niet vóór 1 juli in, tenzij je voor die tijd al zeker weet dat je de certificaten niet tijdig kunt uploaden.

Pedagogische Wetenschappen en/of Sociologie

 1. Meld je vóór 1 mei aan via Studielink; deze aanmelding betreft een verzoek tot inschrijving.
 2. Binnen vier weken ontvang je een brief met meer informatie over de nadere vooropleidingseisen en hoe hieraan te voldoen. Mocht je nog een aanvullend examen moeten afleggen voor één van de bovenstaande vakken, dan dien je het certificaat of diploma te uploaden vóór 31 augustus*. In de informatiebrief wordt beschreven hoe je dit kunt doen. 
 3. Om te zien welke verdere stappen met betrekking tot toelating en inschrijving je mogelijk nog meer moet nemen, raadpleeg je de Student Portal. De afdeling Studenten Informatie en Administratie (SIA) informeert je hier via e-mail ook met regelmaat over. Indien je uiteindelijk aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je uiteindelijk van SIA een verklaring van inschrijving.

*Hoe eerder je dit opgestuurd hebt, hoe eerder wij jouw aanmelding kunnen afronden.

Procedures en deadlines voor de verschillende opleidingen

 • AOLB, Pedagogische wetenschappen en Sociologie:
  Iedereen die toegelaten wil worden, neemt deel aan de matchingsprocedure
  Uiterste aanmelddatum in Studielink: 1 mei 2024
 • Psychologie:
  Iedereen die toegelaten wil worden, neemt deel aan de selectieprocedure
  Uiterste aanmelddatum in Studielink: 15 januari 2024

Contact

Heb je vragen? Mail gerust naar toelatingstoetsen.gmw rug.nl.

Laatst gewijzigd:09 april 2024 08:58