Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and Engineering

Bèta-onderzoekers ontvangen elk een Vidi-beurs van 800.000 euro

30 mei 2017

NWO heeft aan 89 ervaren onderzoekers ieder een Vidi-financiering van maximaal 800.000 euro toegekend. Twee hiervan, dr. Stephan Trenn en dr. Daan Meerburg, doen hun onderzoek aan de Faculty of Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 590 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 89 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15%.

Dr. S. (Stephan) Trenn, van het Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science:
Analysis and Control of Switched Differential Algebraic Equations
Het loskoppelen van hoogspanningslijnen leidt tot grote vonken (lichtbogen) op de stroomonderbrekers. Het optreden van dergelijke vonken op verkeerde tijdstippen en plaatsen kan desastreuze gevolgen hebben. Door hoogspanningsnetwerken te modelleren met de nieuwe modelklasse van geschakelde differentiaal-algebraïsche vergelijkingen kan het optreden van dergelijke vonken worden beschreven, geanalyseerd en voorkomen.

Dr. P. D. (Daan) Meerburg, van het Kapteyn Astronomical Institute en het Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity:
Het Kosmisch Lab

Vlak na de oerknal waren de condities in ons heelal extreem wat het mogelijk maakt een unieke kijk te geven in de fundamentele werking van de natuur. Met behulp van nieuwe methodes die optimaal gebruik maken van Big Data, gaan de onderzoekers op zoek naar bewijs voor nieuwe fysica.

In totaal werd aan 6 onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een Vidi toegekend. Zij gaan onderzoek doen naar genetica, veroudering, hoogspanningsnetwerken, moedermelk, de oerknal en suikerstofwisseling. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers tot 5 jaar onderzoek doen. De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheid gedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Laatst gewijzigd:02 juni 2017 10:52
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2018

  Trage ‘hete elektronen’ verbeteren efficiëntie zonnecellen

  Fotonen waarvan de energie-inhoud groter is dan wat een halfgeleider kan absorberen produceren zogeheten ‘hete elektronen’. Het teveel aan energie dat die bij zich dragen gaat snel verloren door omzetting in warmte. RUG hoogleraar Maria Antonietta Loi...

 • 09 januari 2018

  Nieuw model brengt revolutionaire transistor dichterbij

  RUG-promovendus Siddhartha Omar heeft de ruis bestudeerd in het transport van elektronenspins in grafeen. Zijn conclusies is dat onzuiverheden in grafeen het transport hinderen. Deze ontdekking is een nieuwe stap richting een revolutionaire transistor...

 • 21 december 2017

  Broerstraat 5, Nummer 4, december 2017

  De hoofdpersonen in het decembernummer van ons alumnimagazine Broerstraat 5 leggen een positieve daadkracht aan de dag, die blijk geeft van veel optimisme voor de toekomst.