Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and Engineering

Nederlandse onderzoekers gaan samen kunstmatige cel bouwen

09 mei 2017

Het Nederlandse onderzoeksconsortium BaSyC gaat de uitdaging aan om een kunstmatige biologische cel te bouwen. Daartoe heeft het een bedrag van bijna 19 miljoen toegekend gekregen uit het Zwaartekrachtprogramma van de NWO. De resterende 6 miljoen van het ruim 25 miljoen behelzende onderzoeksprogramma financieren de onderzoekspartners gezamenlijk.

Onder coördinatie van prof.dr. Bert Poolman, mede-aanvrager van BaSyC, nemen vijf onderzoeksgroepen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deel aan het project. Zij leveren, na de TU Delft die het BaSyC-project leidt, de grootste bijdrage. In totaal bestaat het consortium uit onderzoekers van vijf verschillende universiteiten en AMOLF, een van de onderzoeksinstituten vanNWO.

Bottom-up leven bouwen

De cel is het fundament onder alle organismen. Het bouwen van een kunstmatige biologische cel is een van de grote wetenschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. We hebben uitgebreide kennis over de moleculaire bouwstenen die de basis vormen van het leven, maar we begrijpen nog niet hoe deze bouwstenen samenwerken om dat leven mogelijk te maken. Het BaSyC-consortium wil daarom biomoleculaire bouwstenen combineren en een autonome, zelfreproducerende cel bouwen: eentje die zichzelf in stand kan houden, kan groeien en zich reproduceren. Ze willen de synthetische cel bouwen op basis van moleculaire componenten en de complexiteit van modules stap voor stap vergroten, om uiteindelijk te komen tot een blauwdruk voor cellulair leven.

Artist’s impression (Graham Johnson) van een synthetische cel
Artist’s impression (Graham Johnson) van een synthetische cel

Kansen

Kennis van levensprocessen biedt ongekende mogelijkheden voor een gezonde en duurzame wereld op vele gebieden van gezondheid, landbouw, materiaal en energie. Beter begrip van de moleculaire onderbouwing van complex gedrag in de cel kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van meer gerichte medicatie en gepersonaliseerde behandelingen bij bijvoorbeeld chronische ziektes en kanker. Denk ook aan nieuwe screeningsmethoden voor antibiotica en medicijnen, biosensoren en oplossingen voor antimicrobiële resistentie. Ontwerp van synthetische celsystemen zal de mens tevens in staat stellen nieuwe, slimme en milieuvriendelijke materialen in de hightechindustrie, nieuwe biobrandstoffen en biologisch afbreekbare polymeren te produceren. Ook zal het de duurzame productie van veilig en gezond voedsel vergemakkelijken.

Met het NWO-programma Zwaartekracht wil de overheid consortia van de beste onderzoekers in Nederland stimuleren. De NWO heeft in het Zwaartekrachtprogramma in totaal zes projecten financiering toegekend. Aan vier hiervan leveren onderzoekers van de RUG een belangrijke bedrage. Lees meer

Meer informatie

Video animatie ‘BaSyC: Building a synthetic cell, bottom-up’ door Enrique Sahagún.
Alle vier Zwaartekracht-toekenningen aan onderzoekers Rijksuniversiteit Groningen

Laatst gewijzigd:22 juni 2017 17:44

Meer nieuws