Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Fatsoenlijk bankieren: Ethiek in de financiële wereld

Symposium voor studenten Wijsbegeerte van een Wetenschap en andere belangstellenden

 

Financiele autonomie  

Boudewijn de Bruin (Wijsbegeerte en Economie, Rijksuniversiteit Groningen)

De financiele crisis heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan ethiek in de financiele wereld. Denk aan de discussie over bonussen, de vermeende graaicultuur onder bankiers, het debat over regulering of deregulering, belastingontduiking, en staatssteun. Boudewijn de Bruin laat zien wat ethiek hier te bieden heeft, zowel in onderzoek als in onderwijs.


 

Kant en de bankierseed  

Henk-Jan Nanninga (Economie en Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen)

De bankierseed werd ooit ontworpen door ex-bankier Hans Ludo van Mierlo, en op instigatie van o.a. Wouter Bos opgenomen in de Code Banken. Bankiers moeten nu een eed zweren net zoals artsen de Hippocrates eed afleggen. Henk-Jan Nanninga deed in het kader van zijn BA scriptie WveW onderzoek naar de morele fundering van de bankierseed. Hiervoor hield hij een interview met Van Mierlo en ontwierp een nieuwe eed, gebaseerd op de filosofie van Kant.

 

Tijd en plaats

16 februari 2011, 15:15 – 17:00

Faculteit Wijsbegeerte, Oude Boteringestraat 52, Omega

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39