Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of PhilosophyEducationFilosofie: iets voor jou?

Filosofie: iets voor jou?

Hou je van discussiëren, lezen en schrijven, en schuw je abstracte vragen niet? Dan is wijsbegeerte de studie voor jou! Wij bieden twee Bacheloropleidingen en vier Masteropleidingen.

Bachelorcollege Filosofie
Bachelorcollege Filosofie

Voor aspirant-studenten die niet over de vereiste vooropleiding beschikken, bestaat de mogelijkheid om in bepaalde (per opleiding verschillende) vakken een universitair toelatingsexamen te doen via het Colloquium Doctum.

Bacheloropleidingen

Webklas, profielwerkstuk, scholierensymposium

Doe je nu VWO met filosofie als eindexamenvak? Lees over webklassen en het filosofiesymposium voor scholieren! En vraag ons om hulp bij het schrijven van je profielwerkstuk!

Deeltijd

Al onze opleidingen zijn ook in deeltijd te volgen. Het studieprogramma is volledig gelijk aan het voltijdprogramma, maar deeltijdstudenten studeren in een lager tempo. De studieduur komt neer op iets minder dan twee keer de studieduur van een voltijdstudent (deeltijdstudenten behalen gemiddeld ruim 30 EC per jaar), dus de driejarige bachelor kunt u als deeltijdstudent in 5 à 6 jaar afronden. Bekijk de algemene RUG-pagina's over studeren in deeltijd voor informatie over de procedure voor aanmelding en inschrijving. Er geldt per opleiding een apart collegegeldtarief voor deeltijdstudenten. Raadpleeg de webpagina's over collegegeldtarieven om te zien wat de kosten voor u zijn.

Vragen?

Neem contact op met de studieadviseur of kom eens langs!

Aanmelden en inschrijven

Laatst gewijzigd:26 juli 2019 14:31