Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Education Programmes

Deeltijd

Al onze opleidingen zijn ook in deeltijd te volgen. Het studieprogramma is volledig gelijk aan het voltijdprogramma, maar deeltijdstudenten studeren in een lager tempo.

De studieduur komt neer op iets minder dan twee keer de studieduur van een voltijdstudent (deeltijdstudenten behalen gemiddeld ruim 30 EC per jaar), dus de driejarige bachelor kunt u als deeltijdstudent in 5 à 6 jaar afronden.

Bekijk de algemene RUG-pagina's over studeren in deeltijd voor informatie over de procedure voor aanmelding en inschrijving. Per opleiding geldt een apart collegegeldtarief voor deeltijdstudenten.

Vragen?

Neem contact op met de studieadviseur: fil-study-advisor rug.nl

Aanmelden en inschrijven

Overzicht inschrijfprocedures

Laatst gewijzigd:07 mei 2024 14:52