Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijs

Onderwijs

Keuzegids Universiteiten topopleiding logo
Keuzegids Universiteiten topopleiding logo

Altijd in de Top 3 van Nederland

Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Filosofie in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste.

Onderzoek en onderwijs zijn bij ons nauw met elkaar verweven. De meest recente commissie, onder leiding van prof. Timothy Williamson, noemde het Groningse filosofie-onderzoek "baanbrekend gemeten naar internationale standaarden" en beklemtoonde de grote reputatie van de Groningse filosofen "onder relevante specialisten".

Filosofie

De bacheloropleiding Filosofie is breed en klassiek. Zo wordt verspreid over de hele propedeuse de geschiedenis van de filosofie van de Presocraten tot en met Wittgenstein gedoceerd. Ook het aanbod van systematische vakken is breed: logica, wetenschapsfilosofie, kentheorie, sociale filosofie, cultuurfilosofie, politieke filosofie en ethiek.

De masteropleiding Filosofie biedt specialisatie in één van de drie afstudeerrichtingen: Geschiedenis van de Filosofie, Theoretische Filosofie of Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie. Voor getalenteerde studenten die een carrière in de wetenschap ambiëren, verzorgt de faculteit een Research Master Philosophy.

Filosofie van een bepaald Wetenschapsgebied

De bachelor- en masteropleidingen Filosofie van een bepaald Wetenschapsgebied zijn bedoeld voor studenten die al aan de universiteit studeren en die hun wetenschapsgebied filosofisch willen verdiepen. Het betreft dus een gecombineerde studie.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 16:59
printView this page in: English