Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteResearch

Onderzoek

Excellent onderzoek

Het Groningen Research Institute of Philosophy (GRIPh) wordt consequent als één van de beste van Nederland beoordeeld. Ons onderzoek wordt erkend om zijn internationale invloed op een breed gebied van filosofische subdisciplines. De Graduate School of Philosophy, die een Research Master en een promotieopleiding biedt, is onderdeel van dit onderzoeksinstituut. Leden van het GRIPh-bestuur

Onderzoeksgebieden

Onze doelstelling is om de vele bestaande filosofische onderzoeksgebieden en subdisciplines zo breed mogelijk aan bod te laten komen. We streven ernaar hoogkwalitatief filosofisch onderzoek te leveren, dat voldoet aan de hoge internationale onderzoeksstandaard, zodat we kunnen rekenen op voldoende kritische massa en coherentie in onze drie onderzoeksprogramma's, die samenvallen met onze drie vakgroepen Theoretische Filosofie, Geschiedenis van de Filosofie en Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie.

Interdisciplinair

Onze onderzoekers worden ook erkend om hun actieve deelname in het publieke debat in Nederland. Kenmerkend is dat veel van ons onderzoek relevant is voor andere disciplines, net zoals omgekeerd nieuwe inzichten van andere disciplines onmisbaar zijn voor GRIPh's filosofische onderzoek. Dit is terug te zien in de onderzoeksoutput, in de samenstelling van onze staf (de meerderheid is niet alleen afgestudeerd in de wijsbegeerte, maar daarnaast in een andere wetenschappelijke discipline) en in het profiel van ons opleidingsaanbod. Bovendien is GRIPh zeer succesvol in het aantrekken van onderzoekssubsidies.

Visitatierapporten

De meest recente visitaties (2012) waren die van het onderwijsprogramma Wijsbegeerte van een Wetenschap en die van ons onderzoeksinstituut. Beide rapporten waren zeer lovend. De internationale commissie die het onderzoek beoordeelde gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'. Uit het beoordelingsrapport over het onderzoek in de periode 2005-2011: "In most of the areas in which it has specialized, GRIPh is producing research that is cutting-edge by international standards."

Article on Research Assessment 2012 (including PDF of full report)

Spinozapremie 2016

In 2016 werd de NWO Spinozapremie toegekend aan onze decaan, prof.dr. Lodi Nauta.

Laatst gewijzigd:06 april 2018 15:28
printOok beschikbaar in het: English