Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijs

Honours

De Faculteit Wijsbegeerte biedt via het Honours College zowel verbredende als verdiepende modules aan.

Verdiepende module

(voor studenten van de Faculteit Wijsbegeerte):

Vier honoursvakken (één in eerste jaar; twee in tweede en derde jaar)

Verbredende modules

(voor studenten van andere faculteiten):

Argumentatie en Deliberatie

Filosofie van Wetenschap, Technologie en Samenleving

Verbredend èn Verdiepend (45 EC)

Filosofisch Traject / Philosophical Track

Honours-coördinator Wijsbegeerte

Voor de Faculteit Wijsbegeerte is Arnold Veenkamp de Honours-coördinator.

Laatst gewijzigd:03 december 2018 16:00
printView this page in: English