Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Education Filosofie: iets voor jou?

Colloquium Doctum

Ben je minimaal 21 jaar en heb je geen diploma dat toelating geeft tot de universitaire bacheloropleiding Filosofie, dan kom je in aanmerking voor toelating middels het colloquium doctum.

Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek dat bestaat uit examens voor de vereiste vakken op vwo-niveau.

Om zonder (minimaal) een vwo-diploma of hbo-propedeuse te worden toegelaten tot de bacheloropleiding Filosofie dien je aan te tonen dat je beschikt over:

  1. Engelse taalvaardigheid op het niveau van het vwo-eindexamen Engels;
  2. Nederlandse taalvaardigheid op het niveau van het vwo-eindexamen Nederlands of NT2
  3. En, naar keuze:
  • Kennis van wiskunde op het niveau van het vwo-eindexamen Wiskunde A of B; of:
  • Kennis van de geschiedenis op het niveau van het vwo-eindexamen.

Aanmeldingsprocedure

Je kunt de Faculteit om toelating tot de bachelor verzoeken op basis van deelcertificaten van deze drie vakken. Er geldt een procedure voor aanmelding. Meld je vóór 1 mei aan. Je dient je zelf voor te bereiden op en aan te melden voor de benodigde examens. Dit kan via het Staatsexamen (vóór 1 januari aanmelden) via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Studielink
Heb je geen vooropleiding die toelating geeft tot het hoger onderwijs? Dan kan je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account overslaan. De RUG  krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding hebt en zal je verder informeren over de mogelijkheden voor het doen van een 21+ toets.


Als je al vooropleidingsgegevens in Studielink hebt ingevuld, is het niet mogelijk om dit te wijzigen naar colloquium doctum. Neem in dat geval contact op met de faculteit om te informeren naar de aanmeldprocedure.

Laatst gewijzigd:22 augustus 2022 14:26