Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Education Filosofie: iets voor jou?

Matching

In verband met de coronacrisis is de matching dit jaar niet verplicht.

Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je een brief waarin je wordt geïnformeerd over de studiekeuze-check.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het matchingsgesprek vragen wij je om vóór 1 juni een filosofische tekst uit te zoeken en op te sturen, alsmede een door jou geschreven korte toelichting; dit wordt in de uitnodigingsbrief die je van de Faculteit krijgt nader uitgelegd. Daarnaast bekijk je twee minicolleges en desgewenst beantwoord je de vragen bij de teksten. Hier vind je twee minicolleges met vragen.

Gesprek op locatie

Vervolgens zul je in Groningen een individueel matchingsgesprek hebben en kun je alvast rondkijken op de faculteit. De bedoeling van dit gesprek is om gezamenlijk tot een goed beeld te komen van jouw studievaardigheden en jouw motivatie voor de studie filosofie. Het algemene vragenformulier, jouw toelichting bij de door jou geselecteerde tekst, alsmede jouw indruk van de minicolleges zijn uitgangspunten voor dit gesprek.

Data en tijden matchingsgesprekken

Dinsdag 9 en donderdag 25 juni 2020 tussen 12.00 en 17.00 uur
  • individueel matchingsgesprek (max. 20 minuten) op een van beide genoemde data met een docent en een student van de Faculteit Wijsbegeerte
  • je wordt door ons voor een specifiek tijdstip uitgenodigd.
Laatst gewijzigd:30 april 2020 11:53