Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Education Filosofie: iets voor jou?

Matching

Voor de Bachelor Filosofie is matching niet verplicht, maar als je graag wilt ontdekken of de opleiding Filosofie iets voor je is, ben je van harte uitgenodigd om aan onze matchingsprocedure deel te nemen.

Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je een brief waarin je wordt geïnformeerd over de studiekeuze-check.

De matchingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 4 juni en donderdag 13 juni 2024.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het matchingsgesprek vragen wij je om 1) je aan te melden voor de Matchingsprocedure via Brightspace en 2) een filosofische tekst uit te zoeken en op te sturen, alsmede een door jou geschreven korte toelichting. Dit wordt in de uitnodigingsbrief die je van de Faculteit krijgt nader uitgelegd. Daarnaast bekijk je twee minicolleges en desgewenst beantwoord je de vragen bij de teksten. Hier vind je twee minicolleges met vragen.

Matchingsgesprek

Vervolgens zul je een individueel matchingsgesprek hebben. De bedoeling van dit gesprek is om gezamenlijk tot een goed beeld te komen van jouw studievaardigheden en jouw motivatie voor de studie Filosofie. Jouw toelichting bij de door jou geselecteerde tekst, alsmede jouw indruk van de minicolleges zijn uitgangspunten voor dit gesprek.

Nadat je je hebt aangemeld voor de matching van de bachelor Filosofie krijg je een mail van de Faculteit. Hierin word je uitgenodigd voor een individueel matchingsgesprek (max. 20 minuten) met een docent en een student van de Faculteit Wijsbegeerte.

Laatst gewijzigd:06 februari 2024 15:27