Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Education Filosofie: iets voor jou?

Matching

In verband met de coronacrisis is de matching dit jaar niet verplicht.

Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je een brief waarin je wordt geïnformeerd over de studiekeuze-check.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het matchingsgesprek vragen wij je om vóór 21 mei 1.) je aan te melden voor de Matchingsprocedure (via Nestor) en 2.) een filosofische tekst uit te zoeken en op te sturen, alsmede een door jou geschreven korte toelichting; dit wordt in de uitnodigingsbrief die je van de Faculteit krijgt nader uitgelegd. Daarnaast bekijk je twee minicolleges en desgewenst beantwoord je de vragen bij de teksten. Hier vind je twee minicolleges met vragen.

Gesprek dit jaar online

Vervolgens zul je een individueel matchingsgesprek hebben. De bedoeling van dit gesprek is om gezamenlijk tot een goed beeld te komen van jouw studievaardigheden en jouw motivatie voor de studie filosofie. Het algemene vragenformulier, jouw toelichting bij de door jou geselecteerde tekst, alsmede jouw indruk van de minicolleges zijn uitgangspunten voor dit gesprek.

Matchingsgesprekken

Iedereen die zich aanmeldt voor de bachelor Filosofie krijgt een mail van de faculteit, waarin je wordt uitgenodigd voor een individueel matchingsgesprek (max. 20 minuten) met een docent en een student van de Faculteit Wijsbegeerte. De matchingsgesprekken vinden in 2021 plaats op donderdag 3 juni en dinsdag 8 juni.

Laatst gewijzigd:21 mei 2021 14:43