Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Outreach

Kenniscentrum Filosofie

Het Kenniscentrum Filosofie is onderdeel van de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.

Maatschappelijke vraagstukken

Filosofie speelt een belangrijke rol bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Filosofen dragen onder andere bij aan:

  • de verheldering van ethische kwesties rondom nieuwe technologieën of medische praktijken;
  • het nadenken over concepten als vrijheid, gelijkheid en democratie en hoe we deze vorm moeten geven;
  • het bevorderen van de kwaliteit van maatschappelijke discussie en argumentatie;
  • (de vorming van) een kritische houding tegenover wat wetenschap heet en wat echte kennis is.

Maar dit kan natuurlijk alleen wanneer er volop interactie plaatsvindt tussen vakfilosofen en de maatschappij!

Heeft u een vraag met een filosofische inslag?

Laatst gewijzigd:20 april 2020 17:42