Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of PhilosophyOutreach

Kenniscentrum Filosofie

Het Kenniscentrum Filosofie is onderdeel van de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Het KCF heeft twee doelen:

  1. Laten zien wat onze filosofen doen, en:
  2. Filosofische vragen van onze bezoekers beantwoorden!

Maatschappelijke vraagstukken

Filosofie speelt een belangrijke rol bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Filosofen dragen onder andere bij aan:

  • de verheldering van ethische kwesties rondom nieuwe technologieën of medische praktijken;
  • het nadenken over concepten als vrijheid, gelijkheid en democratie en hoe we deze vorm moeten geven;
  • het bevorderen van de kwaliteit van maatschappelijke discussie en argumentatie;
  • (de vorming van) een kritische houding tegenover wat wetenschap heet en wat echte kennis is.

Maar dit kan natuurlijk alleen wanneer er volop interactie plaatsvindt tussen vakfilosofen en de maatschappij!

Heeft u een vraag met een filosofische inslag?

Laatst gewijzigd:09 september 2019 11:43